WERYFIKACJA ŚLADU WĘGLOWEGO

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej oraz rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju, coraz więcej firm poszukuje sposobów na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko. Ślad węglowy jest jednym z kluczowych wskaźników, które pozwalają firmom na ocenę i kontrolowanie ich wpływu na klimat.

Dla organizacji poszukujących potwierdzenia, że ich ślad węglowy jest określony zgodnie z podstawowymi zasadami istotności, kompletności, spójności, transparentności i dokładności, oraz spełnia wymogi ilościowe międzynarodowych standardów, dotyczących inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, TÜV NORD CERT oferuje weryfikację Śladu Węglowego Organizacji oraz Śladu Węglowego Produktu, zgodnie z normą ISO 14064-3.

Zweryfikowany ślad węglowy to:

Wiarygodność:
Weryfikacja śladu węglowego przez niezależną instytucję, taką jak TÜV NOR potwierdza, że twierdzenia dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych są rzetelne i zgodne z międzynarodowymi standardami.

Rzetelna komunikacja:
Posiadanie zweryfikowanego śladu węglowego pozwala na lepszą komunikację zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Można używać tego potwierdzenia jako narzędzia marketingowego, podnoszącego reputację firmy i budującego zaufanie wśród klientów, partnerów biznesowych i inwestorów. Zweryfikowane informacje dotyczące śladu węglowego organizacji, produktu czy usługi, pomagają działom marketingu, reklamy i PR w unikaniu nieetycznych treści, określanych jako greenwashing.

Transparencja:
Weryfikacja śladu węglowego pozwala na większą przejrzystość i zrozumienie działań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w organizacji. Jest to istotne zarówno dla zarządzania wpływem na klimat, jak i dla monitorowania postępów w ramach strategii ochrony klimatu.

Identyfikacja działań:
Weryfikacja śladu węglowego może pomóc w identyfikacji możliwych działań na rzecz ochrony klimatu, które można podjąć w celu efektywnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Atrakcyjność dla kontrahentów:
Zweryfikowany ślad węglowy może uczynić organizację bardziej atrakcyjną dla inwestorów i kontrahentów, którzy coraz częściej uwzględniają czynniki związane z zrównoważonym rozwojem, w tym redukcją emisji gazów cieplarnianych, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i zakupowych.

Pozytywny wizerunek i marka:
Kwestie związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem są coraz bardziej istotne dla konsumentów. Posiadanie zweryfikowanego śladu węglowego może przyczynić się do budowy pozytywnego wizerunku i marki przedsiębiorstwa, zwiększając zaufanie konsumentów.

Kompetencje TÜV NORD CERT

TÜV NORD CERT posiada wszechstronną wiedzę w zakresie ochrony klimatu poparta międzynarodowymi referencjami. Jesteśmy akredytowani przez niemiecki organ akredytacyjny DAkkS w odniesieniu do normy ISO 14065 w zakresie weryfikacji śladu węglowego zgodnie z normą ISO 14064-3.Posiadamy również akredytację Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) w celu walidacji i weryfikacji międzynarodowych projektów ochrony klimatu.

FAQs

Czym jest ślad węglowy?

W ujęciu ogólnym, ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych, które są emitowane bezpośrednio lub pośrednio przez ludzi, organizacje, usługi lub produkty w określonym. Im wyższe emisje, tym większy ślad węglowy; im niższe emisje, tym mniejszy ślad węglowy i mniejszy wpływ na klimat.

Jaka jest różnica między śladem węglowym, a neutralnością klimatyczną?

Neutralność klimatyczna (lub także neutralność węglowa)odnosi się do sytuacji, w której przedsiębiorstwo ogranicza swój ślad węglowy do możliwie niskiego poziomu, a pozostałe emisje  kompensuje poprzez zakup odpowiednich certyfikatów („kredytów węglowych”). Neutralność klimatyczna może odnosić się także do wyrobów lub usług.

Jaki jest zakres i granice weryfikacji śladu węglowego?

Masz pełna dowolność w wyborze zakresu i obszaru zastosowania weryfikacji śladu węglowego. Może ona dotyczyć na przykład jednego konkretnego miejsca, wszystkich lokalizacji w kraju, wszystkich oddziałów w Europie, wszystkich zakładów produkcyjnych, wybranego produktu lub wszystkich produktów Twojej marki. Granica inwentaryzacji dla weryfikacji może być również dowolnie wybrana, ale powinna obejmować wszystkie istotne źródła emisji (min. 95%). Dla śladu węglowego produktu, konieczne jest dokonanie wyboru między dwiema metodami podejścia: "cradle-to-gate"  lub "cradle-to-grave".

Czy inwentaryzacja (obliczanie) śladu węglowego jest elementem weryfikacji?

Nie, ponieważ nie możemy weryfikować naszej własnej pracy. Obliczenia dotyczące śladu węglowego (inwentaryzacja), które przeprowadza się przed samą weryfikacją, muszą być dostarczone przez naszego klienta lub przez konsultanta, pracującego na jego zlecenie. Chętnie prześlemy listę konsultantów na żądanie.

Jak długo trwa weryfikacja?

Okres między audytem, a wydaniem certyfikatu wynosi zazwyczaj od 2 do 5 tygodni. Proszę pamiętać, że przed audytem należy przygotować dane, a do samego audytu przedstawić kalkulację inwentaryzacyjną wraz z odpowiednimi dowodami.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu