MENU

Usługi dla recyklingu

Zgodność z prawem

Zgodność z prawem to jeden z najważniejszych wymogów w branży przetwarzania odpadów. Brak wymaganych decyzji administracyjnych może wiązać się z koniecznością jego wstrzymania oraz z wysokimi karami. Już na etapie planowania inwestycji warto zwrócić więc szczególną uwagę na aspekty środowiskowe i funkcjonujące w danej branży systemy certyfikacji, analizując je szczegółowo podczas przygotowania koncepcji, a następnie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko i rozruchu instalacji. Prowadzona działalność może wiązać się także z koniecznością przeprowadzania corocznych audytów zewnętrznych.

TÜV NORD Polska jest akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji weryfikatorem środowiskowym w zakresie audytu przedsiębiorców zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jeśli Państwa przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przeprowadzenia audytu lub nie jesteście Państwo pewni, czy taki obowiązek zaistniał – zapraszamy do kontaktu.

Certyfikacja systemów zarządzania

Zarządzanie środowiskiem, a w szczególności zgodność z prawem ochrony środowiska jest jednym z priorytetów w branży przetwarzania odpadów. Dużym wsparciem w tym zakresie jest wykorzystanie wystandaryzowanych systemów zarządzania środowiskiem, takich jak EMAS i ISO 14001 oraz energią - ISO 50001. Spośród tych standardów, system EMAS, dzięki publicznie dostępnej bazie uczestników systemu, rozpoznawalnemu logo oraz opublikowanej przez przedsiębiorstwo deklaracji środowiskowej, daje Państwu dodatkowe korzyści w postaci:

  • pozytywnego „ekowizerunku” przedsiębiorstwa,
  • wzrostu wiarygodności dla partnerów biznesowych,
  • dostępu do kontraktów zagranicznych, w których EMAS jest często jednym z kryteriów,
  • zwiększonego poczucia bezpieczeństwa w przypadku kontroli służb ochrony środowiska,
  • wpisania się w ogólnoświatowy trend wzrostu świadomości ekologicznej.

TÜV NORD Polska jest akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji weryfikatorem środowiskowym uprawnionym do weryfikacji i zatwierdzenia deklaracji środowiskowej zgodnie z EMAS.

Certyfikacja i ocena wyrobów

Ponadto oferujemy również:

  • certyfikację FSC® CoC,
  • audyty weryfikacyjne na potrzeby uzyskania znaku Blue Angel (Der Blaue Engel),
  • certyfikację dobrowolną wyrobów „Produkt Sprawdzony”,
  • potwierdzenie produkcji wyrobów z materiału pochodzącego z recyklingu.