MENU
Zabezpieczenia Antykorozyjne

Zabezpieczenia Antykorozyjne

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Nowoczesne systemy antykorozyjne powinny charakteryzować się wysoką trwałością, spełnieniem wymagań ekologicznych, a także wiązać się z obniżeniem kosztów takich prac.

Nadzór nad pracami antykorozyjnymi powinni sprawować certyfikowani inspektorzy antykorozyjni, którzy muszą posiadać odpowiednie wykształcenie, dysponować doświadczeniem i wiedzą w zakresie korozji.

ZAKRES WSPARCIA

Świadczymy pełen zakres usług inspektorskich w postaci nadzorów wszystkich etapów zabezpieczenia antykorozyjnego. Nasi inspektorzy posiadają uprawnienia FROSIO level 3 oraz NACE level 2 oraz certyfikaty wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) w zakresie projektowania i nadzoru nad zabezpieczeniem antykorozyjnym na konstrukcjach stalowych. Posiadane kwalifikacje uprawniają do kierowania i nadzorowania robotami antykorozyjnymi na obiektach stalowych. Doświadczenia inspektorów w dotyczą, m.in. branży: petrochemicznej, energetycznej, kolejowej, mostowej, off-shore, budowlanej, konstrukcji stalowych, zbiorników, morskiej

Świadczymy też usługi konsultacyjne jako pomoc technologów i kontrolerów jakości. Usprawniamy pracę poszczególnych działów, od technologii i planowania produkcji po malarnię w celu przyspieszenia prac, poprawy jakości, zmniejszenia zużycia farb oraz podniesienia wydajności. Nasi eksperci doskonale orientują się w obowiązującym prawie a znajomość nowoczesnych technologii w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych stali i betonu gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, co sprawia, że zawsze jest ono realizowane rzetelnie i z największą starannością. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług. Pomożemy Państwu szybko i sprawnie przejść trudną drogę, której efektem jest oczekiwana jakość elementów podlegających ochronie antykorozyjnej.

Zdobyte podczas realizacji usług inspekcyjnych i odbiorowych doświadczenie przekuwamy w wiedzę, którą dzielimy się z Państwem podczas realizowanych szkoleń i warsztatów. Nasze szkolenia kończą się egzaminem oraz wydaniem stosownego zaświadczenia.

Nasze szkolenia kierujemy do:

  • osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości w firmach produkujących konstrukcje stalowe, rurociągi, zbiorniki i urządzenia wymagające zabezpieczenia powłokami antykorozyjnymi
  • konstruktorów
  • projektantów
  • technologów

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi tematami szkoleniowymi!