MENU
 1. Usługi
 2. Usługi Techniczne
 3. Technika budowlana
 4. Okresowe kontrole obiektów

Wg prawa budowlanego przeglądy okresowe budynków są obowiązkiem właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych  – Art. 62 Prawa budowlanego. W zależności od wielkości obiektu kontrola powinna być przeprowadzona raz lub dwa razy do roku oraz raz na pięć lat. Dodatkowo wymagana jest kontrola bezpiecznego użytkowania w sytuacji zaistnienia zjawisk, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem. W trakcie kontroli należy również dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Rodzaje okresowych kontroli, które przeprowadza TNP

 1. Okresowa roczna    Art. 62 ust 1
 2. Okresowa pięcioletnia    Art. 62 ust 2
 3. Okresowa roczna jesienna do 30 listopada * Art. 62 ust 3
 4. Okresowa roczna wiosenna do 31  maja * Art. 62 ust 3
 5. Bezpiecznego użytkowania **   Art. 62 ust 4

* - dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

** - w sytuacji zaistnienia zjawisk, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem (wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne i inne określone w Art. 61 prawa budowlanego)

Przebieg kontroli

 1. Podczas okresowej rocznej kontroli sprawdzany jest stan techniczny: 
  • budynku oraz jego elementów, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
  • W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
 2. Okresowa pięcioletnia polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
 3. Okresowa roczna jesienna do 30 listopada - dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 a jej zakres jest taki sam jak dla kontroli rocznej.
 4. Okresowa roczna wiosenna do 31  maja - dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 a jej zakres jest taki sam jak dla kontroli rocznej.
 5. Bezpiecznego użytkowania – polega na sprawdzeniu elementów, na które miały wpływ zjawiska ze względu na które przeprowadzana jest kontrola. Nasza oferta skierowana jest do właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych, na których Prawo budowlane nakłada obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli.

Przykładowe obiekty to:

 • centra handlowe
 • zakłady produkcyjne
 • budynki użyteczności publicznej
 • magazyny
 • hale
 • obiekty biurowe
 • inne

W razie zainteresowania ofertą prosimy o skontaktowanie się z nami.

Joanna Barczewska

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+ 48 603 122 381

j.barczewska@tuv-nord.pl