MENU

Przeglądy techniczne budynków (okresone kontrole obiektów)

Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obiektów obowiązek przeprowadzania przeglądów okresowych budynków – Art. 62 Prawa budowlanego. W zależności od wielkości obiektu kontrola powinna być przeprowadzona raz lub dwa razy do roku oraz raz na pięć lat. Dodatkowym wymaganiem jest kontrola bezpiecznego użytkowania w sytuacji zaistnienia zjawisk, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem.

Rodzaje okresowych kontroli, które przeprowadza TÜV NORD:

 • Okresowa roczna Art. 62 ust 1 
 • Okresowa pięcioletnia Art. 62 ust 2 
 • Okresowa roczna jesienna do 30 listopada * Art. 62 ust 3 
 • Okresowa roczna wiosenna do 31 maja * Art. 62 ust 3 
 • Bezpiecznego użytkowania ** Art. 62 ust 4

* dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

** w sytuacji zaistnienia zjawisk, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem (wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne i inne określone w Art. 61 prawa budowlanego)

Przebieg kontroli

Podczas okresowej rocznej kontroli sprawdzany jest stan techniczny:

 • budynku oraz jego elementów, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu 
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) 
 • W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli

Kontrola okresowa pięcioletnia polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrola okresowa roczna jesienna do 30 listopada - dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, a jej zakres jest taki sam jak dla kontroli rocznej.

Kontrola okresowa roczna wiosenna do 31 maja - dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, a jej zakres jest taki sam jak dla kontroli rocznej.

Kontrola bezpiecznego użytkowania – polega na sprawdzeniu elementów, na które miały wpływ zjawiska ze względu na które przeprowadzana jest kontrola. Nasza oferta skierowana jest do właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych, na których Prawo budowlane nakłada obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli.

Dlaczego TÜV NORD?

 • 150 lat doświadczeń na rynku międzynarodowym i ponad 25 lat na rynku polskim 
 • Zespoły inspektorów i specjalistów na terenie całej Polski 
 • Wystandaryzowane procedury postępowania 
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa, norm i warunków technicznych
 • Kompleksowość wsparcia i doradztwo w zakresie utrzymania i eksploatacji obiektów 
 • Terminowość realizacji przeglądów

Tomasz Bruski

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+48 693 279 648

t.bruski@tuv-nord.pl