MENU

Kontrola jakości robót budowlanych

Kontrola jakości robót budowlanych?

Wychodząc naprzeciw potrzeb naszych Klientów oraz wspierając tym samym jakość procesów budowlanych przeprowadzamy audyty jakości robót. Prowadzona kontrola zgodności odbywa się na podstawie uzgodnionych dokumentów i wymagań prawnych, w tym:

 • projektu
 • pozwolenia na budowę 
 • przepisów prawa 
 • obowiązujących normami 
 • zasad wiedzy technicznej 
 • standardów wykonawczych/ odbiorowych inwestora

Kiedy najczęściej odbywają się kontrole jakości robót?

Kontrole jakości robót mogą odbywać się zarówno podczas nowo powstających inwestycji jako nadzór strony trzeciej, ale również w obiektach już istniejących, np. w przypadku modernizacji.

Przeprowadzane kontrole mogą zweryfikować spełnienie standardów odbiorowych i zapewnić inwestora o spełnieniu jego oczekiwań.

Przebieg audytu wraz z jego wynikami przedstawiony jest w raporcie kontrolnym, zawierającym stwierdzone i udokumentowane usterki oraz nieprawidłowości. Następstwem zwykle jest pisemne odniesienie się przez kierownika budowy do przedstawionych uwag (np. przyjęcie zamiennych rozwiązań, usunięcie usterki itp.) oraz zaakceptowanie ich przez audytora TÜV NORD oraz Inwestora.

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • 150 lat doświadczeń na rynku międzynarodowym i ponad 25 lat na rynku polskim 
 • Zespoły inspektorów i specjalistów na terenie całej Polski 
 • Wystandaryzowane procedury postępowania 
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa, norm i warunków technicznych 
 • Kompleksowość wsparcia i doradztwo w zakresie utrzymania i eksploatacji obiektów 
 • Dyscyplinowanie Wykonawcy

Tomasz Bruski

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+48 693 279 648

t.bruski@tuv-nord.pl