MENU

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Nowe Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830) wprowadza nowe wymagania odnośnie Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Energetycznych (IEUE).

Zgodnie z powyższą regulacją pracodawca na którym spoczywa obowiązek posiadania przedmiotowej Instrukcji, powinien ją przedstawić podczas każdej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Co obejmuje przygotowanie Instrukcji?

Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Energetycznych, opisuje oraz określa zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń energetycznych. W praktyce stanowi charakterystykę wszelkich urządzeń związanych z wykorzystaniem energii, przede wszystkim w zakresie: układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowania, czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzeń, zasad postępowania w przypadku awarii, wymagań w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminów przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów, wymagań w zakresie bhp oraz p.poż., identyfikacji zagrożeń wynikających z eksploatacji danego urządzenia oraz zasad minimalizacji zagrożeń, sposobu identyfikacji awarii, organizacji prac eksploatacyjnych, wymagań dotyczących środków ochrony zbiorowej, wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją.

Instrukcja jest przygotowywana w oparciu o wytyczne zgodnie z nowym Rozporządzeniem, uznaną praktykę inżynierską oraz skierowana jest do praktycznie każdego zakładu produkcyjnego. TÜV NORD Polska jako strona trzecia gwarantuje niezależność i obiektywizm w zakresie realizowanej usługi.

Tomasz Bruski

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+48 693 279 648

t.bruski@tuv-nord.pl