Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Wymogi prawne

Nowe Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830) wprowadza nowe wymagania odnośnie Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Energetycznych (IEUE).

 

Zgodnie z powyższą regulacją pracodawca na którym spoczywa obowiązek posiadania przedmiotowej Instrukcji, powinien ją przedstawić podczas każdej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Co obejmuje przygotowanie instrukcji?

Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Energetycznych, opisuje oraz określa zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń energetycznych. W praktyce stanowi charakterystykę wszelkich urządzeń związanych z wykorzystaniem energii przede wszystkim w zakresie: układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowania, czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzeń, zasad postępowania w przypadku awarii, wymagań w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów, wymagań w zakresie bhp oraz p.poż., identyfikacje zagrożeń wynikających z eksploatacji danego urządzenia oraz zasady minimalizacji zagrożeń, sposobu identyfikacji awarii, organizacji prac eksploatacyjnych, wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej, wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją.

Usługi TÜV NORD Polska

Od ponad 30 lat oferujemy w Polsce najwyższej jakości usługi strony trzeciej. TUV NORD Polska jako część międzynarodowego koncernu TUV NORD Group zatrudnia oraz współpracuje z kompetentnymi ekspertami, aby przygotować taką Instrukcję. Usługa taka jest przeprowadzana w oparciu o wytyczne zgodnie z nowym Rozporządzeniem, uznaną praktykę inżynierską oraz skierowana do praktycznie każdego zakładu produkcyjnego.

Tomasz BruskiProduct Manager ds. Techniki Budowlanej

Tel.: +48 693 279 648
t.bruski@tuv-nord.pl