MENU

Expediting (Planowanie terminu produkcji)

NA CZYM POLEGA EXPEDITING?

Przez expediting rozumiemy wszelkie czynności w celu osiągnięcia zgodnego ze specyfikacją, planowanego terminu produkcji. Zapewnić to można poprzez ciągłość działania i minimalizowanie ryzyka niepożądanych opóźnień. Usługę kierujemy przede wszystkim do klientów realizujących duże projekty, często o charakterze międzynarodowym lub wielobranżowym, chcących ograniczyć zaangażowanie własnych zasobów i skorzystać ze wsparcia niezależnych ekspertów.

ZAKRES DZIAŁAŃ

 • analiza harmonogramu produkcji i dostaw materiałów
 • sprawdzenie stanu zatwierdzenia dokumentacji
 • sprawdzenie rzeczywistego stanu montażu i produkcji na warsztacie oraz porównanie tego stanu z harmonogramem
 • sprawdzenie planów kontroli i badań, NCR-ów 
 • sprawdzenie, czy klient został z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowany o terminach odbiorów wymaganych w QWP lub ITP
 • sprawdzenie skuteczności komunikowania się pomiędzy dostawcą a zamawiającym

Dlaczego nasi klienci wybierają TÜV NORD?

 • Zespoły inspektorów i specjalistów na terenie całego świata 
 • Wystandaryzowane procedury postępowania
 • Zapewnienie jakości i terminowości realizacji projektu
 • Minimalizacja strat 
 • Optymalizacja kosztów Kompleksowość wsparcia 
 • Niezależność i bezstronność