MENU
  1. Usługi
  2. Usługi Techniczne
  3. Expediting

Nadzór nad terminowością wykonania założonego harmonogramu produkcji i dotrzymanie w ten sposób daty dostawy wynikającej z kontraktu. „Expediting" jest wykonywany na zamówienie firmy (klienta – customer), który zleca wykonanie konstrukcji u producenta (dostawcy - supplier).

Zakres działań:

 • analiza harmonogramu produkcji i dostaw materiałów
 • sprawdzenie stanu zatwierdzenia dokumentacji
 • sprawdzenie, czy w projekcie występują podwykonawcy i, jeśli tak, ocena, czy spełniają oni kryteria klienta
 • sprawdzenie rzeczywistego stanu montażu i produkcji na warsztacie oraz porównanie tego stanu z harmonogramem
 • sprawdzenie NCR-ów (non-conformity report), czy zostały wysłane do i zaakceptowane przez klienta oraz sprawdzenie stanu realizacji napraw (działań korygujących mających na celu usunięcie niezgodności opisanych w NCR-ach)
 • sprawdzenie "planów kontroli i badań" (QWP – quality working plan lub ITP – inspection and test plan) ze szczególnym uwzględnieniem "hold point-ów" i / lub "witness point-ów" (odpowiednio: punkty zatrzymania produkcji oraz punkty sprawdzenia – badań konstrukcji w trakcie produkcji)
 • sprawdzenie, czy klient został z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowany o terminach odbiorów wymaganych w QWP lub ITP
 • sprawdzenie skuteczności komunikowania się pomiędzy dostawcą a zamawiającym

W razie zapytań prosimy o skontaktowanie się z nami.

Rafał Rurański

Kierownik Sprzedaży Usług Technicznych
tel. kom. +48 695 927 861

+48 32 786 46 19
Fax: +48 32 786 46 051

industry@tuv-nord.pl