MENU

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Zgodnie w wymaganiami nowej ustawy z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016, poz. 831) wszystkie duże przedsiębiorstwa (tj. takie, które zatrudniają 250 lub więcej pracowników i których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR lub całkowita roczna kwota bilansowa przekracza 43 miliony EUR) mają obowiązek raz na 4 lata przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyt ten ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Zwolnione z tego obowiązku są przedsiębiorstwa, które:

  • posiadają system zarządzania energią określony we właściwych normach lub
  • posiadającego system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

− jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzili audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Korzyści z przeprowadzonego audytu: 

  • Wskazanie miejsc w których można zaoszczędzić energię 
  • Optymalizacja procesów technologicznych - Uzyskanie lepszych wyników finansowych 

Dlaczego warto nas wybrać? Jako jednostka inspekcyjna TÜV NORD Polska posiadamy:

  • wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji technicznych
  • doświadczonych audytorów energetycznych

dzięki czemu możemy wskazać firmom z nami współpracującym potencjały do doskonalenia i poprawy efektywności energetycznej, pomoc uzyskaniu świadectw efektywności energetycznej oraz możliwość poszerzania wiedzy.

Mariusz Gołąb

Product Manager ds. Ochrony Środowiska
tel. kom. +48 603 890 664

+48 32 786 46 47

m.golab@tuv-nord.pl