Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności a białe certyfikaty

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt ma na celu określenie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 9 (Dz.U 2016, Poz. 831) określa, że audyt jest niezbędny do udziału w systemie białych certyfikatów organizowanym przez Prezesa URE. Białe certyfikaty są zatem mechanizmem stymulującym i wymuszającym zachowania energooszczędne przez wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od ich wielkości. Świadectwa można uzyskać jedynie za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej, tj. skutkujące zwiększeniem oszczędności energii przez odbiorców końcowych, a także zmniejszeniem strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Warunkiem uzyskania białych certyfikatów jest oszczędność energii minimum 10 toe (tj. tona oleju ekwiwalentnego; równej 41 868 kJ/kg lub 11 630 kWh)

Wydawanie świadectw efektywności energetycznej jest zachętą do podjęcia działań inwestycyjnych, które przyspieszą osiągnięcie krajowego celu efektywności energetycznej. Wpłyną także na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery.

Korzyści z przeprowadzonego audytu:

  • Otrzymanie świadectw efektywności energetycznej za przeprowadzone działania inwestycyjne; 
  • Optymalizacja procesów technologicznych;
  • Uzyskanie lepszych wyników finansowych; 
  • Poprawa wizerunku firmy 
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery 

Dlaczego warto z nami współpracować?

Jako jednostka inspekcyjna TÜV NORD Polska posiadamy: 

  • wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji technicznych 
  • doświadczonych audytorów energetycznych

dzięki czemu możemy wskazać firmom z nami współpracującym potencjały do doskonalenia i poprawy efektywności energetycznej, pomoc uzyskaniu świadectw efektywności energetycznej oraz możliwość poszerzania wiedzy.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Mariusz Gołąb Senior Manager ds. Ochrony Środowiska