MENU

Bezpieczeństwo funkcjonalne w firmie

W różnych gałęziach przemysłu coraz więcej elementów mechanicznych jest zastępowanych lub nadzorowanych przez podzespoły elektroniczne, co przekłada się na wzrost liczby eksploatowanych elementów i systemów elektronicznych. Sieci, interakcje, zaawansowanie technologiczne i wymogi bezpieczeństwa stają się coraz bardziej złożone. Odpowiedzią na nowe wyzwania technologiczne jest norma IEC 61508, ogólny międzynarodowy standard dotyczący elektrycznych, elektronicznych i programowalnych systemów elektronicznych związanych z bezpieczeństwem. Funkcje bezpieczeństwa systemów traktowanych jako całość muszą osiągnąć wymagany poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL, Safety Integrity Level) w całym cyklu życia.

 

Właściwe decyzje dotyczące struktur bezpieczeństwa, projektowania procedur i narzędzi oraz wczesnej walidacji opracowań i projektów przyczyniają się do zmniejszenia związanych z nimi nakładów czasowych i finansowych.

TÜV NORD pomaga właściwie wykorzystać normę IEC 61508 i/lub odpowiednie normy związane z zastosowaniami tak, aby możliwe było zademonstrowanie wymaganej należytej dbałości oraz stosowania najnowszych osiągnięć technologicznych.

Oferta skierowana jest do producentów podzespołów, podsystemów i systemów związanych z bezpieczeństwem w branży motoryzacyjnej (w tym elektro mobilności), lotniczej, dźwigowej, energetycznej, maszynowej, medycznej i techniki procesowej.

Ocena podstawowych standardów bezpieczeństwa:

 • Planowanie działań z zakresu oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego 
 • Ocena i nadzór nad zgodnością z planem programów bezpieczeństwa (SPP lub plan bezpieczeństwa) 
 • Ocena opisu systemu i kompletności zdefiniowanych celów bezpieczeństwa 
 • Ocena koncepcji bezpieczeństwa technicznego opracowanej w celu zmniejszenia ryzyka 
 • Ocena zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM) 
 • Ocena kwalifikacji personelu lub osób o określonych zadaniach 
 • Ocena określonych działań z zakresu produkcji i obsługi

Konsultacje we wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym:

 • Identyfikacja luk w procesach i wprowadzanie wymaganych uzupełnień 
 • Tworzenie koncepcji bezpieczeństwa 
 • Tworzenie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa 
 • Interpretacja norm krajowych i międzynarodowych 
 • Tworzenie informacji użytkownika 
 • Optymalizacja struktur systemowych

Bezpieczeństwo funkcjonalne:

 • Inżynieria mechaniczna (EN ISO 13849 i EN IEC 62061) 
 • Przemysł motoryzacyjny (ISO 26262) 
 • Kolejnictwo (CENELEC) 
 • Inżynieria procesowa (EN ISO 61511 i EN IEC 50156)

Korzyści:

 • Ochrona ludzi i środowiska 
 • Maksymalna przejrzystość wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa i optymalizacja struktur 
 • Zapobieganie wypadkom, incydentom i awariom w zakładzie 
 • Zgodność z przepisami