MENU

SIL (Safety Integrity Level) – Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa

Poprawne wyznaczenie poziomów bezpieczeństwa urządzeń elektronicznych i mechanicznych wymaga znajomości wielu norm oraz praktycznej umiejętności postępowania zgodnie z procedurą oceny ryzyka i bezpieczeństwa.

Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL (ang. Safety Integrity Level) jest parametrem określającym bezpieczeństwo systemów sterowania, związanych z bezpieczeństwem maszyn. Poziomy SIL wyznacza się dla elektrycznych i elektronicznych (w tym programowalnych) układów bezpieczeństwa, w oparciu o normę PN-EN 62061, przy uwzględnieniu wymagań normy PN-EN 61508.

SIL definiowany jako względny poziom redukcji ryzyka zapewniany przez funkcję bezpieczeństwa lub w celu określenia docelowego poziomu redukcji ryzyka. Zastosowanie systemów bezpieczeństwa o określonych poziomach SIL ma na celu zapewnienie akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z działaniem urządzeń technicznych. Norma EN 61508-1 określa cztery poziomy integralności bezpieczeństwa SIL: poziom 4 to najwyższy poziom integralności bezpieczeństwa, poziom 1 jest najniższy. Im wyższy poziom, tym większe prawdopodobieństwo, że funkcje bezpieczeństwa będą działać poprawnie.

Nasi eksperci przeprowadzają analizy SIL, przypisując wymagania dotyczące niezawodności do systemów bezpieczeństwa opartych na elektronicznych i programowalnych systemach elektronicznych. Oferta skierowana jest do Klientów projektujących, wytwarzających lub eksploatujących instalacje przemysłowe, w szczególności takich, które wiążą się z przebiegiem reakcji chemicznych i stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska.