MENU

Audit Zabezpieczenia Technicznego i Ochrony Fizycznej

Dzisiaj nikt nie pyta czy chronić... pyta jak chronić?

Audit Systemu Zabezpieczenia Technicznego i Ochrony Fizycznej to standard określający wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa, procesu, organizacji. Jest to standard uniwersalny, który można zastosować w każdej firmie lub instytucji niezależnie od jej wielkości, realizowanych procesów, działalności biznesowej. Naruszenie bezpieczeństwa poprzez różnego rodzaju incydenty (awarie, naruszenie dostępności, celowe uszkodzenia, naruszenie poufności) może być źródłem poważnych problemów czy to finansowych, czy też prawnych dla organizacji.

Dla kogo jest ten audit?

Działalność każdej organizacji, niezależnie od zadań i funkcji opiera się w dużej mierze na wytwarzaniu, przechowywaniu dóbr i danych, świadczeniu usług oraz kształceniu. Utrata możliwości lub ograniczenie jej prowadzenia oznacza często duże straty. Tak więc każdy kto prowadzi działalność biznesową musi chronić określone aktywa i w sposób ciągły zapewniać odpowiedni poziom ochrony osób i mienia w przedsiębiorstwie czy organizacji.

Ochrona osób i mienia to również coraz częściej wymaganie stawiane partnerom w biznesie. Każdy jest odbiorcą i dostawcą dóbr i każdy z nas oczekuje zapewnienia, że proces wzajemnej wymiany będzie realizowany zgodnie z ustaleniami oraz, że będzie nadzorowany. Firmy świadomie zarządzające bezpieczeństwem poszukują partnerów stojących na podobnym poziomie rozwoju.

Korzyści systemu

 • wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez spełnienie wymagań klientów, partnerów biznesowych, inwestorów
 • certyfikowany system bezpieczeństwa może być atutem pozwalającym pozyskać nowe rynki i nowych klientów
 • ochrona własnych interesów przez ochronę istotnych dla działalności zasobów
 • bezpieczeństwo prawne, spełnienie wymagań prawa w zakresie ochrony osób i mienia
 • poprzez systemowo zarządzane podejście do ochrony, wyeliminowanie lub zmniejszenie liczby incydentów skutkujących naruszeniem bezpieczeństwa
 • dzięki stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, zmniejszenie skutków i strat powodowanych przez incydenty bezpieczeństwa
 • przygotowanie organizacji do działania w sytuacjach kryzysowych, awaryjnych, zapewnienie szybkiego powrotu do normalnego działania

Dlaczego z TÜV NORD Polska?

 • dostarczamy całą gamę usług od auditów diagnostycznych pozwalających ocenić poziom bezpieczeństwa w organizacji do auditów zakończonych certyfikatem
 • posiadamy zespół doświadczonych auditorów realizujących audity certyfikacyjne
 • stosowana zasada inwestowania w kwalifikacje auditorów powoduje, że wysokie standardy odnoszą się nie tylko do jakości produktu ale także umiejętności logistycznych
 • posiadana sieć ekspertów z różnych dziedzin odpowiednich dla potrzeb wykonywanych auditów zapewnia skuteczność i profesjonalizm działania

W razie zainteresowania lub pytań prosimy o kontakt z nami.

Przemysław Szczurek

Senior Manager ds. Bezpieczeństwa Informacji

+48 605 594 996

p.szczurek@tuv-nord.pl