Norma ISO 37001

Dla kogo jest ISO 37001?

Norma ISO 37001 została opracowana w odpowiedzi na rosnącą potrzebę podejmowania przez organizacje aktywnych działań mających na celu zapobieganie przekupstwu i korupcji. Norma ma na celu pomoc organizacjom w identyfikacji korupcji i promowaniu kultury antykorupcyjnej poprzez określenie wymogów skutecznego wdrożenia systemu zarządzania antykorupcyjnego.

Co to jest ISO 37001?

Zawarte w normie wymagania nie są adresowane do konkretnych rodzajów organizacji – mogą być wykorzystywane przez różnego rodzaju instytucje i organizacje. Sektor branżowy szczególnie zainteresowany - administracja publiczna.

Jakie są wymagania normy ISO 37001?

  • potrzeby i oczekiwania interesariuszy
  • zaangażowanie kierownictwa
  • ocena ryzyk i szans oraz działania
  • podejmowane w związku z nimi
  • monitorowanie i raportowanie
  • środki mające na celu osiągnięcie
  • ciągłego doskonalenia

Cele zrównoważonego rozwoju

Zapraszam serdecznie do kontaktu