Certyfikacja PN-EN 15085

TÜV NORD posiada akredytację PCA do certyfikacji procesów spawalniczych według normy PN-EN 15085.

Norma PN-EN 15085 składa się z 6 części:

 

  • Część 1 – Postanowienia ogólne
  • Część 2 – Wymagania dotyczące zakładu spawalniczego
  • Część 3 – Wymagania konstrukcyjne
  • Część 4 – Wymagania produkcyjne
  • Część 5 – Kontrola, badania i dokumentacja
  • Część 6 – Wymagania dotyczące napraw spawalniczych.

 

W oparciu o normę PN-EN 15085-2, TÜV NORD przeprowadza certyfikację zakładów stosujących procesy spawalnicze przy produkcji pojazdów szynowych lub części składowych pojazdów szynowych; firm świadczących usługi spawalnicze dla kolejnictwa oraz zakładów prowadzących remonty pojazdów szynowych i ich części.

W normie PN-EN 15085-2 podzielono wymagania dla kolejowych zakładów spawalniczych w zależności od odpowiedzialności wykonywanych elementów na 3 poziomy certyfikacji: CL1, CL2, CL3 oraz 4 obszary działalności: projektowanie (P), wytwarzanie (P), naprawa (M), zakupy i dostawa (S). CL1 to poziom certyfikacji dla wykonawców najbardziej odpowiedzialnych elementów (poziom CL3 wystarcza do spawania części mniej odpowiedzialnych.

Opis procesu certyfikacji wg normy PN-EN 15085 znajduje się w: ”Programie certyfikacji procesów spawalniczych wg PN-EN 15085".