MENU
  1. Usługi
  2. Certyfikacja
  3. Wyroby
  4. GMP +

GMP + Normy dobrej praktyki wytwarzania ( GMP + ) są istotne dla dostawców pasz, producentów, dystrybutorów i przewoźników. Ze względu na to, że jakość pasz dla zwierząt hodowlanych w dużym stopniu wpływa na jakość spożywanego mięsa i jego przetworów, opracowany został standard nadzoru nad całym łańcuchem produkcji pasz.

TUV NORD Polska umożliwia zdobycie certyfikatu na następujące zakresy działalności:

 • GMP+ B2 - Produkcja składników pasz
 • GMP+ B3 - Handel i przechowywanie materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz
 • GMP+ B4 - Transport materiałów paszowych dodatków paszowych i pasz

Certyfikat GMP+ wydawany jest na 3 lata, a standard powstał w oparciu o normę ISO 9001 i zasady HACCP. Aktualnie brak certyfikatu GMP+ często wyklucza prowadzenie działalności na międzynarodowym rynku paszowym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami.

Martyna Krybus

Specjalista ds. Marketingu
tel. kom. +48 695 300 383

+48 32 786 46 78

m.krybus@tuv-nord.pl