MENU

GLOBAL G.A.P.

Certyfikacja owoców i warzyw według standardu: Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (Integrated Farm Assurance).

Właścicielem certyfikatu mogą być producenci owoców i warzyw:

Gospodarstwa indywidualne Grupy producentów

Standard GLOBALG.A.P. obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory płodów, aż do obsługi produktu końcowego ( np.: przechowywanie, pakowanie, kondycjonowanie).

Reguluje obszary działalności w gospodarstwie dotyczące:

  • zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów (owoców i warzyw)
  • zdrowia i bezpieczeństwa pracy personelu
  • środowiska naturalnego i bioróżnorodności
  • spełnienia wymagań przepisów prawnych poprzez:
  • zastosowanie dobrych praktyk rolniczych (GAP)
  • wdrożenie zasad Integrowanej Produkcji Roślinnej
  • wdrożenie zasad systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP
  • stosowanie systemu dokumentowania działań i identyfikacji produktu

Dokumentacja dostępna na stronie internetowej GLOBALG.A.P.:

http://www.globalgap.org/

Właścicielem certyfikatu mogą być gospodarstwa indywidualne i grupy producentów Certyfikat GlobalG.A.P. jest ważny przez 1 rok.

W przypadku zainteresowania ofertą na certyfikację prosimy o kontakt.

Katarzyna Batorska

Doradca Klienta ds. Rynku Spożywczego

+48 609 853 891

k.batorska@tuv-nord.pl