MENU

BRC Global Standard - Food

BRC GLOBAL STANDARD – FOOD skierowany jest do producentów żywności, a w szczególności producentów marek własnych. Standard został opracowany w Wielkiej Brytanii w 1998 roku przez British Retail Consortium. W chwili obecnej standard ten cieszy się dużą popularnością praktycznie na całym świecie.

BRC Global Standard - Food obejmuje następujące obszary działania zakładu produkcyjnego:

  1. System HACCP
  2. System Zarządzania Jakością
  3. Zakład i Środowisko Produkcji
  4. Kontrola Produktu
  5. Kontrola Procesu
  6. Personel

Powyższe punkty obejmują najważniejsze obszary działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów. Audit BRC przedstawia pełny obraz zakładu, jego możliwości produkcyjne oraz pokazuje ewentualne zagrożenia związane z bezpieczeństwem produktu. Odbiorca może mieć pewność, że produkcja odbywa się zgodnie z wymogami, a producenci mogą uniknąć wielokrotnych auditów ze strony różnych odbiorców. W przypadku reklamacji klient ma możliwość prześledzenia całej ścieżki życia produktu i uzyskania informacji o pochodzeniu artykułu, a producent możliwość wycofania z rynku wadliwej partii towaru.

Audit wg standardu BRC Global Standard - Food

Audity przeprowadzane są w terminie uzgodnionym pomiędzy TÜV NORD Polska, a zleceniodawcą. Czas trwania auditu zależy od wielkości i rodzaju zakładu produkcyjnego. Minimalny czas trwania auditu określony przez British Retail Consortium wynosi 12 godzin. Audit kończy się sporządzeniem raportu, w przypadku zaistnienia ewentualnych niezgodności sporządzany jest ich wykaz. Na podstawie wykazu niezgodności auditowana firma przygotowuje plan działań korygujących z terminami ich wykonania. Raport i wykaz niezgodności wraz z planem działań korygujących trafiają do jednostki certyfikującej gdzie podejmowana jest decyzja o wydaniu certyfikatu.

Certyfikaty BRC

Okres ważności certyfikatu BRC Global Standard – Food uzależniony jest od liczby i rodzaju niezgodności zidentyfikowanych podczas auditu i wynosi on 6 lub 12 miesięcy.

W razie zapytań dotyczących standardów i certyfikacji BRC prosimy o kontakt.