Certyfikacja PN-EN ISO 17100

Certyfikacja usług świadczonych przez dostawców usług tłumaczeniowych

W czerwcu 2015 roku PKN opublikował polskie wydanie Normy Europejskiej EN ISO 17100 "Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych", która zastąpiła normę PN-EN 15038:2006. Norma PN-EN ISO 17100 ma na celu ustanowienie i określenie wymagań dotyczących świadczenia wysokiej jakości usług przez dostawców usług tłumaczeniowych.

Certyfikat potwierdza wysoki poziom jakości usług świadczonych przez dostawców usług tłumaczeniowych (głównie biura i agencje tłumaczeń) a tym samym ułatwia potencjalnym klientom dokonanie wyboru podmiotu, z którym chcieliby podjąć współpracę. Tym samym certyfikat Systemu Zarządzania wydany przez niezależną, renomowaną Jednostkę Certyfikującą staje się istotnym atutem marketingowym.

Wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 17100 odnoszą się tylko do procesu tłumaczeń pisemnych, zdefiniowanych w trzech blokach:

  1. Wymagania podstawowe dotyczące kwestii zasobów ludzkich i zarządzania nimi, kompetencji zawodowych tłumaczy, weryfikatorów i redaktorów, ich ustawicznego doskonalenia zawodowego, jak również zasobów technicznych i technologicznych.
  2. Procesy i działania wstępne – dotyczące m.in. relacji dostawcy usług tłumaczeniowych z klientem, głównie administracyjnych i biznesowych aspektów współpracy.
  3. Proces produkcyjny, czyli realizacja usługi tłumaczeniowej.

TÜV NORD Polska po zweryfikowaniu podczas auditu poziomu spełnienia wymagań normy przygotowuje szczegółowy raport z auditu, a po zatwierdzeniu dokumentacji wydaje certyfikat potwierdzający spełnienie przez auditowany podmiotu wymagań określonych w normie PN-EN ISO 17100.

Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat pod warunkiem przeprowadzania rokrocznych auditów nadzoru.

W razie zapytań dotyczących certyfikacji lub szkoleń z PN-EN ISO 17100 prosimy o kontakt z nami.