MENU

PN-EN 1090

Jednostka inspekcyjna TÜV NORD jest akredytowaną jednostką w zakresie certyfikacji stalowych i aluminiowych konstrukcji nośnych według normy PN-EN 1090 (norma ta zastąpiła w Niemczech normę DIN 18800). Informacje dotyczące akredytacji naszej jednostki jako Jednostki Notyfikowanej z numerem 0045 w obszarze dyrektywy 89/106/EWG "Wyroby budowlane" można uzyskać na stronie internetowej systemu Nando.

Norma europejska EN 1090-1 "Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych", zharmonizowana z dyrektywą 89/106/EWG "Wyroby Budowlane", została w grudniu 2011 przyjęta do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zgodnie z tą normą wszyscy producenci konstrukcji nośnych zobowiązani są, przed wprowadzeniem swoich produktów na rynek europejski, do oznakowania ich znakiem CE.

Nadanie znaku CE na własny wyrób przez producenta wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez niego oceny zgodności wyrobu ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Warunkiem koniecznym do prowadzenia oceny zgodności przez producenta jest posiadanie przez niego opisanego, wdrożonego i certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji ( ZKP).

Zapraszamy do współpracy naszych klientów – firmy, z którymi od lat kontaktujemy się w zakresie uznania według normy DIN 18800 dla producentów stalowych konstrukcji nośnych wysyłanych na rynek niemiecki, a które muszą uzyskać certyfikat zgodnie z normą PN-EN 1090.

W razie zainteresowania współpracą prosimy o kontakt.