MENU

Certyfikacja KZR INiG

Czym jest System KZR INiG

System KZR INiG jest to polski system certyfikacji o globalnym zasięgu, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE (decyzja nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r.). System KZR INIG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji pod nr 17 i jest równoważny takim systemom jak Red Cert czy ISCC.

Co podlega certyfikacji

Biomasa uprawiana i zbierana na terenie Unii Europejskiej, odpady i pozostałości, a także surowce, biopaliwa i biopłyny wytwarzane na terytorium UE. 

Dla kogo certyfikat KZR INiG?

Certyfikacja przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów występujących w łańcuchu dostaw biopaliw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek. Certyfikacja KZR INiG jest spełnieniem jednego z podstawowych warunków prowadzenia działalności w branży biopliwowej. Potwierdza świadome podejście przedsiębiorstwa do rozwoju w poszanowaniu środowiska naturalnego, wykorzystywania zasobów oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W zależności od charakteru działalności firmy certyfikacji podlegają następujące zakresy:

 • indywidualna produkcja rolna i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania)
 • pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych
 • pierwszy punkt skupu bez magazynowania wraz z audytem grupowym producentów rolnych
 • punkt zbiórki odpadów/pozostałości
 • punkt zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów/pozostałości
 • handel biomasą/przetworzoną biomasą (z magazynowaniem lub bez magazynowania)
 • handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty (z magazynowaniem lub bez magazynowania)
 • tłoczenie oleju
 • cukrownia
 • gorzelnia
 • produkcja biokomponentu: etanolu/ ETBE/FAME/inne
 • uwodornienie/współuwodornienie
 • produkcja biowęglowodorów
 • blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek (należy podać stosowane biokomponenty
 • wytwarzanie/oczyszczanie biogazu

KZR INiG – Korzyści dla Klienta

 • system o zasięgu globalnym, co umożliwia firmom sprzedaż produktów na całym świecie;
 • szybsze w stosunku do równoważnych systemów uzyskanie certyfikatu, ze względu na brak konieczności zatwierdzania dokumentacji za granicą; 
 • niższe koszty certyfikacji, opłaty rejestracyjne oraz opłaty per tona w stosunku do równoważnych systemów; 
 • dokumenty, szkolenia i kontakt w języku polskim

Korzyści ze współpracy z TÜV NORD Polska

 • krótki czas uzyskania certyfikatu; 
 • sprawny proces przeprowadzenia certyfikacji; 
 • wsparcie dedykowanych opiekunów klienta; 
 • doświadczona kadra audytorów; 
 • globalna rozpoznawalność marki TÜV NORD;

Mariusz Gołąb

Product Manager ds. Ochrony Środowiska

+48 603 890 664

m.golab@tuv-nord.pl