MENU
  1. Usługi
  2. Certyfikacja
  3. Systemy
  4. KZR INiG

Czym jest System KZR INiG

System KZR INiG jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.
System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r. został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.
System KZR INIG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji pod nr 17. System KZR INiG jest równoważny takim systemom jak Red Cert czy ISCC.  

Co podlega certyfikacji

Biomasa uprawiana i zbierana na terenie Unii Europejskiej, odpady i pozostałości, a także surowce, biopaliwa i biopłyny wytwarzane na terytorium UE. 

Dla kogo certyfikat KZR INiG?

Certyfikacja przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów występujących w łańcuchu dostaw biopaliw, począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek. W zależności od charakteru działalności firmy certyfikacji podlegają się następujące zakresy:

 • indywidualna produkcja rolna i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania)
 • pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych
 • pierwszy punkt skupu bez magazynowania wraz z audytem grupowym producentów rolnych
 • punkt zbiórki odpadów/pozostałości
 • punkt zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów/pozostałości
 • handel biomasą/przetworzoną biomasą (z magazynowaniem lub bez magazynowania)
 • handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty (z magazynowaniem lub bez magazynowania)
 • tłoczenie oleju
 • cukrownia
 • gorzelnia
 • produkcja biokomponentu: etanolu/ ETBE/FAME/inne
 • uwodornienie/współuwodornienie
 • produkcja biowęglowodorów
 • blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek (należy podać stosowane biokomponenty
 • wytwarzanie/oczyszczanie biogazu

Certyfikacja systemu KZR INiG jest warunkiem prowadzenia działalności w branży biopliwowej. Potwierdza świadome podejście przedsiębiorstwa do rozwoju w poszanowaniu środowiska naturalnego, wykorzystywania zasobów oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

KZR INiG – Korzyści dla Klienta

 • System uznawany przez Unię Europejską, co umożliwia firmom sprzedaż produktów na terenie całej Unii
 • szybsze uzyskanie certyfikatu ze względu na brak konieczności zatwierdzania dokumentacji za granicą,
 • niższe koszty certyfikacji, opłaty rejestracyjne oraz opłaty per tona
 • dokumenty, szkolenia, kontakt w języku polskim

Współpraca z TUV NORD Polska – korzyści

 • posiadamy uprawnienia do certyfikacji KZR INiG potwierdzone przez właściciela systemu Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy,
 • krótki czas uzyskania certyfikatu,
 • sprawny proces przeprowadzenia certyfikacji;
 • wieloletnie doświadczenie na rynku certyfikacji systemów i wyrobów,
 • wsparcie opiekunów klienta pracujących w 9 biurach regionalnych;
 • doświadczona kadra audytorów
 • Marka TUV NORD rozpoznawana i szanowana na całym świecie