MENU

Certyfikacja ISO 20000

Zarządzanie usługami IT

Norma ISO 20000 to międzynarodowy standard zawierający wskazówki do efektywnego zarządzania procesami IT. Standard można zastosować w odniesieniu do własnych działów IT jak i do usług świadczonych dla klientów zewnętrznych, np. dostarczanie usług teleinformatycznych, outsourcing informatyczny. Obecnie staje „obowiązkowym ISO 9001” dla usług IT.

Skoordynowanie integracji i wdrożenia procesów zarządzania usługami zapewnia stałą kontrolę, większą wydajność i możliwość ciągłego doskonalenia.

O certyfikację na zgodność z ISO/IEC 20000-1:2011 mogą ubiegać się:

  • organizacje biznesowe, które zamierzają świadczyć usługi IT
  • organizacje biznesowe, które wymagają spójnego podejścia wszystkich dostawców usług w łańcuchu dostawców
  • organizacje które chcą wykazać zdolność do zapewnienia usług, które spełniają wymagania klienta
  • organizacje które dążą do ciągłego doskonalenie usługi poprzez procesy monitorowania i doskonalenia jakości usług.
  • organizację dla których dział IT/usługi IT są bardzo ważnym elementem biznesu

System zarządzania usługami IT zgodnie z ISO 20000 warto zastosować tam gdzie "jakość" działania służb i systemów IT ma kluczowe znaczenie dla działania organizacji. Jest szczególnie polecany dla organizacji, gdzie systemy i służby IT są bardzo rozbudowane.

IT to jeden z trudniejszych obszarów do zarządzania. Z jednej strony stanowi w większości organizacji element niezbędny do prowadzenia działalności, z drugiej strony jest źródłem znaczących kosztów i poprzez swoją "hermetyczność" trudno jest nim zarządzać. Dynamika zmian, wymuszana nieprawdopodobnym tempem postępu technologicznego w informatyce i konieczności sprostania coraz większym wymaganiom biznesowym stanowi nie lada wyzwanie dla dzisiejszego menedżera obszaru IT.

Organizacje, które udowodnią, że zarządzają poziomem świadczonych usług, uzyskają niewątpliwie przewagę konkurencyjną. System SMS (Service Management Service) to okazja do analizy stosowanych rozwiązań pod kontem skuteczności, efektywności, zaplanowania rentowności.

Obowiązujące standardy:

ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements

ISO/IEC 20000-2:2012 Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems

ISO/IEC 20000-3:2012 Information technology -- Service management -- Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1:2014-01 Technika informatyczna – Zarządzanie usługami – Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami.

Szkolenia

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 20000.

W przypadku zainteresowania ofertą na certyfikację lub szkolenie prosimy o kontakt.

Przemysław Szczurek

Senior Manager ds. Bezpieczeństwa Informacji

+48 605 594 996

p.szczurek@tuv-nord.pl