MENU
  1. Usługi
  2. Certyfikacja
  3. Systemy
  4. HACCP

System HACCP jest standardem, który obowiązuje wszystkie podmioty gospodarcze mające kontakt z produktami żywnościowymi oraz produkujące środki spożywcze. System HACCP jest podstawą do stwierdzenia, czy dany produkt wyprodukowany został w odpowiednich warunkach higienicznych i czy produkty pochodzące z danego zakładu są bezpieczne w aspektach zdrowotnych.

Podstawy certyfikacji systemu HACCP to Codex Alimentarius.

 

7 zasad systemu HACCP:

 1. Identyfikacja i ocena zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia; ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom
 2. Określenie krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń
 3. Ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać; ustalenie granic tolerancji (limitów krytycznych)
 4. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli
 5. Ustalenie działań korygujących, jeżeli krytyczny punkt kontroli nie spełnia wymagań
 6. Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system HACCP jest skuteczny i zgodny z planem
 7. Opracowanie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu

W przypadku zainteresowania ofertą na certyfikację bądź szkoleniem HACCP prosimy o kontakt.

Martyna Krybus

Specjalista ds. Marketingu
tel. kom. +48 695 300 383

+48 32 786 46 78

m.krybus@tuv-nord.pl