Jak uzyskać certyfikat w TÜV NORD Polska?

Etap I przygotowawczy

 • przekazanie Klientowi zapytania ofertowego, będącego podstawą przygotowania oferty
 • rozmowy wstępne wyjaśniające zasady procesu certyfikacji, uzupełniające ewentualne dane
 • przygotowanie i przesłanie oferty do Klienta
 • zlecenie przeprowadzenia procesu certyfikacji przez Klienta
 • przesłanie Klientowi umowy na przeprowadzenie procesu certyfikacji - podpisanie umowy
 • wyznaczenie składu auditorskiego oraz terminu auditu

Etap II przegląd i ocena dokumentacji

 • przekazanie przez Klienta do TÜV NORD Polska dokumentacji systemowej: Księgi oraz wymaganych procedur
 • ocena przekazanych dokumentów dokonywana przez auditorów
 • przekazanie Klientowi informacji o możliwości przystąpienia do certyfikacji lub konieczności uzupełnienia dokumentacji przed rozpoczęciem procesu certyfikacji o wymagania określone w normie

Etap III audit certyfikacyjny

 • przekazanie Klientowi przez auditora planu auditu
 • akceptacja przez Klienta planu auditu
 • wykonanie auditu certyfikacyjnego, I i II etapu, w planowanym terminie i zakresie
 • poinformowanie Klienta o wyniku auditu

Etap IV wydanie certyfikatu

 • przygotowanie przez auditorów wymaganej dokumentacji poauditowej
 • ocena i zwolnienie dokumentacji poauditowej przez Kierownika Jednostki TÜV NORD Polska
 • wydanie Klientowi certyfikatu potwierdzającego pozytywne ukończenie procesu certyfikacji na okres 3 lat, pod warunkiem przystąpienia do corocznych auditów nadzoru

Nadzór i odnawianie certyfikatu

 • przeprowadzenie 2 auditów nadzoru w rocznym odstępie czasu w celu utrzymania ważności certyfikatu
 • przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego po 3 latach w celu przedłużenia ważności certyfikatu na kolejne 3 lata