MENU

Informacja dla Klientów związana z nowymi wydaniami norm ISO 9001 i ISO 14001

  1. Usługi
  2. Certyfikacja
  3. Informacje dla klientów

Szanowni Państwo,

Jak wiecie Państwo, nowe wydania norm ISO 9001:2015 System zarządzania jakością oraz ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego ukazały się 15 września 2015 r. Ustalono wtedy trzyletni okres przejściowy, liczony od 15.09.2015 r., w którym można przejść na nowe normy. Wydane wg norm ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) i ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) certyfikaty, bez wyjątków, przestaną być ważne w dniu 15.09.2018 r.

Nasza jednostka certyfikująca zwracała uwagę na powyższe fakty w komunikacie do Państwa, na stronie internetowej, podczas auditów, szkoleń i Czwartków Jakości przedstawiając możliwości przejścia podczas auditów nadzoru, ponownej certyfikacji lub auditów specjalnych.

Obecnie część naszych klientów nie zdecydowała się do tej pory przejść na nowe normy. Mimo, że takie przejście jest ciągle, na opisanych wyżej zasadach, możliwym jest, ze względu na ograniczone zasoby jednostki i czas, iż audity przejścia mogą być dla niektórych niedostępne.

Zarówno polska jak i niemiecka jednostka akredytacyjna z całą pewnością nie zezwolą na jakiekolwiek przedłużenie okresu przejściowego.

Grozi to tym, że część naszych klientów pozostanie po 15.09.2018 bez ważnych certyfikatów dla systemów zarządzania jakością lub środowiskiem. Aby uniknąć takiej sytuacji prosimy Państwa o jak najszybszy kontakt z Państwa opiekunami handlowymi lub bezpośrednio z jednostką w celu określenia terminu auditu przejścia na nową normę.

Dodatkowo pragnę poinformować, że Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF) przyjęło rezolucję ustalającą, że od 15 marca 2018 wszystkie audity – początkowe, nadzoru i recertyfikacji – muszą być przeprowadzane wg wymagań norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Uwaga: Jeżeli Państwa organizacja dokonała już przejścia na nowe normy lub ma zaplanowany audit, na którym zamierza tego dokonać to proszę zignorować niniejszą informację.

Andrzej Kostecki
Dyrektor Certyfikacji
TÜV NORD Polska

TÜV NORD Polska

Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46
Fax: +48 32 786 46 01

biuro@tuv-nord.pl