MENU

Informacja dla klientów związana z nową normą ISO 45001

    1. Usługi
    2. Certyfikacja
    3. Informacje dla klientów

Szanowni Państwo,

międzynarodowa organizacja normalizacyjna ISO opublikowała w dniu 12 marca 2018 roku dawno zapowiadaną normę ISO 45001:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania”. Polska norma, identyczna z w/w, PN-ISO 45001:2018 (w wersji angielskiej) ukazała się 21 czerwca 2018 roku.

Ta nowa norma zastąpi dotychczasowe normy dla systemów zarządzania BHP. Dotyczy to zarówno normy brytyjskiej OHSAS 18001:2007, jak i polskiej PN-N- 18001:2004. Szczegóły znajdziecie Państwo n naszym Komunikacie.

 

Andrzej Kostecki
Dyrektor Certyfikacji
TÜV NORD Polska

TÜV NORD Polska

Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46
Fax: +48 32 786 46 01

biuro@tuv-nord.pl