MENU

Informacja dla Klientów posiadających wdrożony i certyfikowany system zarządzania bhp, związana z wydaniem normy ISO 45001: 2018

Szanowni Państwo,

W listopadzie 2018 roku przekazaliśmy Państwu informacje dotyczące zasad przejścia na nową normę ISO 45001: 2018. W związku z zaistniałymi nowymi okolicznościami przesyłamy dodatkowe informacje.

W dniu 01.08.2019 r. wydana została przez Polski Komitet Normalizacyjny polskojęzyczna wersja normy „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania” o numerze referencyjnym PN-ISO 45001:2018-06.

W wyniku rezolucji International Accreditation Forum (IAF) nr 2018-17, ustalony w drodze komunikatu nr 261 z dnia 4.06.2018 r. trzyletni okres przejściowy na wdrożenie normy ISO 45001:2018, został wydłużony z 12 marca 2021 do dnia 31 marca 2021 r.
Wszystkie certyfikaty wydane po 31.03.2018 wg norm BS OHSAS 18001 lub PN-N- 18001 są ważne tylko do końca okresu przejściowego tzn. do 31.03.2021 r.

Przejście może nastąpić podczas auditu ponownej certyfikacji (recertyfikacji) lub auditu nadzoru dotychczasowej normy PN-N- 18001 albo auditu dodatkowego poświęconego tylko spełnieniu wymagań normy ISO 45001:2018. Ponieważ norma ISO 45001:2018 zawiera nowe wymagania, które muszą być podczas auditu ocenione, potrzebny jest zwiększony nakład czasu auditowego. Wymagane jest, aby zwiększenie wynosiło, co najmniej 8 godzin. Zwiększenie czasu dotyczy tylko auditu, podczas którego następuje przejście na nową normę. Przy Przejściu w ramach auditu dodatkowego czas trwania auditu jest każdorazowo ustalany indywidualnie.
Przejście na nową normę możliwe jest w tej jednostce certyfikującej, która nadzoruje dotychczasowy certyfikat.

Z powyższego zapisu wynika, że organizacje, w których audit jednostki certyfikującej przypada na okres do 31.03.2020 r będą mogły dokonać przejścia na normę ISO 45001:2018 w tym lub przyszłym roku do 31.03.2021 r.

Audity Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy będą realizowane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem auditów i będziecie Państwo o nich informowani na bieżąco przez Dział Koordynacji Auditów, w przypadku wyrażenia woli przejścia na nową normę podczas zbliżającego się audytu prosimy o zaznaczenie tej informacji w załączonym przez Dział Koordynacji Auditów krótkim Katalogu Pytań, który prosimy niezwłocznie przesyłać na adres: oferta@tuv-nord.pl .

Dokumenty źródłowe:
Komunikat PCA nr 304 z dnia 04.11.2019 r., Dokument obowiązkowy IAF MD 21:2018 Dokument obowiązkowy IAF MD 22:2019 - dostępne na stronie PCA (www.pca.gov.pl) oraz Norma ISO 45001:2018.

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl