Audity dostawcy

Usługa kierowana jest do firm z branży przetwórstwa spożywczego, które szukają sprawdzonych rozwiązań w obszarze nadzoru nad dostawcami surowców i usług.

Przyjęte zasady w standardach sieci handlowych (BRC, IFS) wymuszają sprawowanie regularnej kontroli i oceny dostawców. U kluczowych partnerów, gdzie ryzyko związane z bezpieczeństwem produktu jest zwiększone, badanie ankietowe zastępuje się wizytą w zakładzie. Audity drugiej strony (audity dostawców) realizowane przez jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska pozwalają uzyskać wiarygodną, bezstronną i profesjonalną ocenę oraz oszczędności wynikające z ograniczenia zaangażowania pracowników firmy w działania poza zakładem.

Celem auditu jest dostarczenie informacji czy nowy dostawca jest w stanie dostarczyć bezpieczny produkt w sposób, jaki od niego oczekuje odbiorca. W odniesieniu do dotychczasowych partnerów raport wskaże, czy jakość dostarczanych produktów pozostaje na niezmienionym satysfakcjonującym poziomie.

Ralizacja auditu

Usługa realizowana jest w oparciu o dostarczoną przez klienta listę pytań lub zaproponowany przez TUV NORD Polska wykaz wymagań opracowany na bazie wybranych standardów zapewnienia jakości produktów spożywczych oraz/lub zidentyfikowanych w dotychczasowej współpracy obszarów wymagających poprawy. Po zakończeniu auditu sporządzany jest raport prezentujący stopień spełnienia wymagań określonych przez odbiorcę oraz obszary wymagające doskonalenia.

Auditorzy

Inspekcje prowadzą wykwalifikowani audItorzy TUV NORD Polska. Są oni uprawnieni do przeprowadzania auditów systemów bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. Zespół audytorów określany jest w odniesieniu do specyfiki badanej organizacji (produkcja żywności lub opakowań, usługi transportowe).

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.