MENU
 1. Branże
 2. Technika

TÜV NORD posiada status Jednostki Notyfikowanej uprawnionej do pełnej realizacji czynności wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej.

Usługi świadczą polscy eksperci, personel gwarantujący profesjonalną ich realizację, uwzględniający najbardziej korzystne warunki dla Klienta.

Jesteśmy Państwa partnerem w rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych w zakresie dyrektyw Unii Europejskiej i przepisów ASME.

Nasza oferta skierowana jest do producentów urządzeń ciśnieniowych, producentów materiałów i zakładów stosujących w swoim procesie technologicznym technologie spawania.

Dlaczego warto nas wybrać?

 • nasze certyfikaty otwierają Państwa produktom drogę na rynki europejskie
 • wysoko wykwalifikowani i dysponujący bogatym doświadczeniem zawodowym pracownicy udzielą wszelkiej pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych
 • prowadzimy działalność na rynku polskim od 16 lat
 • jesteśmy Jednostką Notyfikowaną uznawaną we wszystkich Państwach Członkowskich
 • współpracujemy w Polsce z ponad 100 firmami w zakresie odbiorów technicznych
 • jesteśmy firmą prężną, szybko rozwijającą się, zatrudniającą ponad 100 osób w Polsce i ponad 10 000 na świecie
 • nasi rzeczoznawcy pracują na terenie całej Polski jak i zagranicą

W razie wszelkich zapytań prosimy o skontaktowanie się z nami.


Odbiór konstrukcji pod kątem zabezpieczenia antykorozyjnego

W imieniu zleceniodawcy TUV NORD Polska zgodnie z normą norma 12944-7 nadzoruje wykonywanie pracy antykorozyjnego w warunkach warsztatowych na wszystkich etapach.

Zakres usługi:

 • nadzór kontrola, czy dany wykonawca posiada warunki do malowania, kontrola warunków malowania
 • ocena wzrokowa pod względem jednolitości, barwy, siły krycia wad takich jak zmarszczenie dziurkowanie, spękania, zacieki
 • omiary grubości powłoki metodami nieniszczącymi i niszczącymi

Expediting

Nadzór nad terminowością wykonania planu zgodnie z założonym harmonogramem produkcji. "Expediting" jest wykonywany na zamówienie firmy (klienta – customer), który zleca wykonanie konstrukcji u producenta (dostawcy - supplier).

W zakresie usługi wykonywane są następujące działania:

 • analiza harmonogramu produkcji i dostaw materiałów
 • sprawdzenie stanu zatwierdzenia dokumentacji
 • sprawdzenie, czy w projekcie występują podwykonawcy, jeśli tak, ocena, czy spełniają oni kryteria klienta 
 • sprawdzenie rzeczywistego stanu montażu i produkcji na warsztacie oraz porównanie tego stanu z harmonogramem
 • sprawdzenie NCR-ów (non-conformity report), czy zostały wysłane do i zaakceptowane przez klienta oraz sprawdzenie stanu realizacji napraw (działań korygujących mających na celu usunięcie niezgodności opisanych w NCR-ach)
 • sprawdzenie "planów kontroli i badań" (QWP – quality working plan lub ITP – inspection and test plan) ze szczególnym uwzględnieniem "hold point-ów" i / lub "witness point-ów" (odpowiednio: punkty zatrzymania produkcji oraz punkty sprawdzenia – badań konstrukcji w trakcie produkcji)
 • sprawdzenie, czy klient został z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowany o terminach odbiorów wymaganych w QWP lub ITP
 • sprawdzenie skuteczności komunikowania się pomiędzy dostawcą a zamawiającym

Znak RAL

RAL – RG 614 Regały magazynowe - TÜV NORD Polska od 16.10.2006 roku posiada status jednostki neutralnej, która w ramach współpracy z Gütegemeinschaft Lager und Betriebseinrichtung e.V. uprawnia wytwórców do stosowania znaku RAL.

RAL – GZ 638 i RAL – GZ 639 - Kraty i blachy pomostowe - są znakami potwierdzającymi bezpieczeństwo i jakość krat/blach pomostowych, a także warunkiem wprowadzenia tych wyrobów na rynek niemiecki oraz innych państw europejskich.

BRL

Prowadzimy certyfikację wyrobów budowlanych zgodnie z Listą Materiałów Budowlanych (Bauregelliste BRL) wydawaną przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut für Bautechnik) w Berlinie. Po przeprowadzeniu tej certyfikacji wyrób budowlany może otrzymać niemiecki znak zgodności Ü.

Certyfikacja na znak Ü

Certyfikacja producentów materiałów objętych wymaganiami niemieckich przepisów budowlanych (znak Ü). Znak wypierany powoli przez CE nadawane zgodnie z dyrektywą budowlaną (CPD).

Nadzór nad badaniami

Jako niezależni eksperci uczestniczymy w badaniach niszczących lub nieniszczących oraz potwierdzamy ich wyniki.

Przenoszenie oznaczeń materiałowych

Prowadzimy dopuszczenie firmy jak również przeprowadzamy szkolenia personelu w zakresie przenoszenia oznaczeń materiałowych. Dokonujemy potwierdzenia przenoszenia oznaczeń materiałowych w zakresie certyfikatów materiałowych 3.2 wg EN 10204

Zbiornik podziemne DIN 6108

Przeprowadzamy certyfikacje producentów zbiorników magazynowych do mediów palnych i mogących spowodować zanieczyszczenie wody. Certyfikacja jest przeznaczona dla firm, które chcą przekazywać zbiorniki na rynek niemiecki i jest prowadzona w oparciu o normy DIN 6600, DIN6618, DIN6619 itp.

W razie zapytań prosimy o skontaktowanie się z nami.

Rafał Rurański

Kierownik Sprzedaży Usług Technicznych
tel. kom. +48 695 927 861

+48 32 786 46 19
Fax: +48 32 786 46 051

industry@tuv-nord.pl