MENU

Certyfikacja osób

Przeprowadzamy certyfikację osób wg norm PN EN ISO 9606, PN EN ISO 14732 oraz przepisów AD2000-Merkblatt HP3.

Dopuszczenie technologii produkcji

Przeprowadzamy uznanie technologii spawania wg normy EN ISO 15614-1 ÷ 8 (dawniej normy serii DIN EN 288) i/lub przepisów AD2000-Merkblatt HP2/1. Sprawdzamy i zatwierdzamy technologie gięcia i obróbki cieplnej.

Zakłady wykonujące prace spawalnicze certyfikujemy wg normy EN ISO 3834 (dawniej DIN EN 729).
Uznanie ośrodków szkolenia spawaczy wg DVS 1102.

Przeprowadzamy dopuszczenia ośrodków szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o wytyczne DVS1102 i przepisy AD2000.

Nadzór nad badaniami

Jako niezależni eksperci uczestniczymy w badaniach niszczących lub nieniszczących oraz potwierdzamy ich wyniki.

Uznanie materiałów dodatkowych do spawania

Uznane materiały dodatkowe do spawania ujęte są w katalogu TÜV i mogą być stosowane do produkcji urządzeń ciśnieniowych spełniających wymagania przepisów AD2000 i innych przepisów TÜV.

DIN 2303

Wytwarzanie konstrukcji i urządzeń spawanych dla przemysłu zbrojeniowego.

W razie pytań prosimy o skontaktowanie się z nami.

Rafał Rurański

Kierownik Sprzedaży Usług Technicznych
tel. kom. +48 695 927 861

+48 32 786 46 19
Fax : +48 32 786 46 051

industry@tuv-nord.pl