MENU
IRIS

IRIS

Rynek transportu szynowego zmienia się. Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw, globalizacja, rosnące wymagania jakościowe oraz techniczne i uregulowania prawne przyczyniają się do zmian w przemyśle kolejowym.

Aby sprostać nowym wymaganiom stworzono pod kierownictwem UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Europeennes) wraz z IRIS (International Railway Industry Standard) międzynarodowy „standard kolejowy” dla systemów zarządzania, żeby odpowiednio ocenić wymagania użytkowników pod względem jakości i niezawodności taboru kolejowego. Inicjatywę w tej kwestii wykazało i wsparło 4 największych producentów systemu (Bombardier, Siemens, Alstom i Ansaldo Breda).

Certyfikacja IRIS - międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego

Standard IRIS uzupełnia normę ISO 9001:2008 w zakresie specyficznych wymagań związanych z koleją. Porównywalny ze standardami przemysłu motoryzacyjnego lub lotniczego.

Dostawcy i producenci pojazdów szynowych mają możliwość auditowania i certyfikacji przez niezależne, uznane przez UNIFE jednostki certyfikacyjne. TÜV NORD należy do pierwszych firm certyfikacyjnych, która posiada umowę akredytacyjną z UNIVE/IRIS Group. Certyfikat IRIS i jego zdobycie opiera się na znanej już certyfikacji wg EN ISO 9001:2008. W odróżnieniu do niej podstawą oceny z auditu jest procedura punktowa, dzięki której firmy otrzymują zróżnicowaną ocenę swojego systemu zarządzania.

Korzyści dla firmy certyfikowanej wg standardu IRIS są następujące:

 • doskonalenie standardów jakości w firmie i całym łańcuchu dostawców – stała kontrola i monitoring systemu zarządzania jakością – w przypadku niewystarczającej dojrzałości składnika systemu standard narzuca konieczność wdrożenia działań korygujących (czas 90 dni) lub poprawiających (czas 12 miesięcy)
 • redukcja nakładu i kosztów - certyfikacja ISO 9001:2008 i IRIS,
 • baza danych IRIS - podnosi przejrzystość informacji o dostawcach w przemyśle kolejowym; tylko firma posiadająca certyfikat IRIS rejestrowana jest w europejskiej bazie danych IRIS, informującej o podmiotach spełniających szczególne wymagania jakie przemysł kolejowy stawia jego producentom i dostawcom
 • ograniczenie auditów systemu – porozumienie największych korporacji na rynku w sprawie uznania wymagań standardu jako obowiązującego w ocenie swoich poddostawców oraz uznaniu jego wyników.

Dlaczego my?

TÜV NORD jest międzynarodową jednostką certyfikującą z długoletnim doświadczeniem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania. Oferujemy Państwu uznaną na świecie certyfikację według standardu IRIS, która umożliwia zintegrowanie z innymi systemami zarządzania. Wszystkie firmy certyfikowane w standardzie IRIS są opublikowane w bazie danych IRIS, która dostępna jest wszystkim uczestnikom rynku.

Nasi auditorzy są kompetentnymi specjalistami ze specyficznymi dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie IRIS.

Droga do certyfikatu:

 1. Rozmowa informacyjna i wypełnienie kwestionariusza pytań
 2. Sporządzenie oferty
 3. Wnioskowanie na przeprowadzenie certyfikacji wg IRIS
 4. Ocena dokumentacji zarządzania
 5. Przeprowadzenie auditu na miejscu włącznie ze sprawozdaniem
 6. Wydanie certyfikatu IRIS łącznie z certyfikatem ISO 9001:2008
 7. Wpis do bazy danych IRIS.

Oferujemy również pełny zakres szkoleń związanych z branżą kolejową. Szkolenia te obejmują tematykę z zakresu standardu IRIS oraz powiązane są z innymi wymaganiami dotyczących tej branży. Przykładowe tematy szkoleń dotyczących standardu IRIS:

 • analiza ryzyka w oparciu o FMEA i FMECA (z wykorzystaniem elementów RAMS i LCC)
 • auditor wewnętrzny wg wymagań ISO 9001 i IRIS
 • RAMS, LCC – metodyka, wskaźniki i kryteria żywotności produktu w organizacji
 • wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg standardu IRIS
 • wymagania IRIS – interpretacja i dokumentowanie

W przypadku zainteresowania ofertą na certyfikację bądź szkoleniami z IRIS prosimy o kontakt.

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl