MENU

Wymiana Doświadczeń Food

Wymiana Doświadczeń Food: VII Wymiana Doświadczeń Branży Spożywczej Zaprasza firmy z branży spożywczej na Wymianę Doświadczeń, która odbędzie się: 17 i 18 października 2017 roku w Hotelu Nadmorskim**** w Gdyni Podczas tegorocznej edycji dowiedzą się Państwo m. in. jak istotny jest dokładny system identyfikowalności produktu z punktu widzenia klienta globalnej sieci handlowej.

Podczas tegorocznej edycji:

 

  • dowiedzą się Państwo jak istotny jest dokładny system identyfikowalności produktu z punktu widzenia klienta- globalnej sieci handlowej,
  • w trakcie praktycznych warsztatów zapoznają się Państwo z metodami nadzoru nad ciałami obcymi oraz wypracują sposoby radzenia sobie ze szkodnikami na terenie zakładu,
  • poznają Państwo reguły testowania wycofania wyrobu z rynku oraz zmiany przygotowywane przez właścicieli standardów w najbliższym czasie,
  • podpowiemy, jakich narzędzi powinien używać pełnomocnik jakości, aby interesująco i skutecznie przekazać współpracownikom wiedzę na temat wymagań systemowych związanych z bezpieczeństwem produkcji.

Zapraszamy!

 

I Dzień 17.10.2017

9:30

Rozpoczęcie szkolenia

9:45

Traceability – system identyfikacji i śledzenia produktu z punktu widzenia sieci handlowej. dr inż. Wiesława Sznajdrowska-Kurylak. Menedżer Działu Jakości, TESCO /Polska/ Sp. z o.o. Maria Kosik. Auditor Wiodący IFS, BRC, FSSC, ISO 22000, GlobalGAP TUV NORD Polska

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Nadzór nad ciałami obcymi w procesie produkcyjnym z punktu widzenia sieci handlowej. dr inż. Wiesława Sznajdrowska-Kurylak, Maria Kosik

12:30

Przerwa kawowa

12:45

Ćwiczenia praktyczne w grupach. dr inż. Wiesława Sznajdrowska-Kurylak, Maria Kosik

14:00

Obiad

14:45

Transfer wiedzy w organizacji – wyzwaniem (nie tylko) dla pełnomocnika ds. systemu bezpieczeństwa żywności. Michał Gluska. Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Sprzedaży Szkoleń, Auditor TUV NORD Cert, Trener TUV NORD Polska

16:00

Przerwa kawowa

16:15

Transfer wiedzy w organizacji. Podnoszenie umiejętności Pełnomocników w roli trenerów wewnętrznych i moderatorów. Michał Gluska. Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Sprzedaży Szkoleń, Auditor TUV NORD Cert, Trener TUV NORD Polska

17:30

Zakończenie

19:00

Kolacja integracyjna

II Dzień 18.10.2017

8:45

Grecki rynek produkcji żywności – silne strony, słabości, innowacyjne rozwiązania. Vasiliki Kazazi. Manager ds.Certyfikacji branży spożywczej na Europę Środkowo-Wschodnią TUV NORD CERT. System Certification Manager TUV Hellas.

9:15

Praktyczne zabezpieczenie przed szkodnikami w zakładach produkcji żywności zgodnie z wymaganiami standardów IFS Food v6, BRC v7 i TESCO. Ziemowit Rudy. Jarosław Zienkiewicz. VACO sp.z o.o.

10:15

Przerwa kawowa

10:30

Inwazja szkodników. Akcja – reakcja. Case study. Ziemowit Rudy. Jarosław Zienkiewicz. VACO sp.z o.o.

11:30

Detektory metali w przemyśle spożywczym - zasada działania, nadzór nad sprzętem. Wojciech Jakubowski. Minebea Intec Poland Sp. z o.o.

12:30

Przerwa kawowa

12:45

Eliminacja zanieczyszczeń fizycznych - wymagania standardów IFS Food v6 i BRC v7 Maria Kosik.

13:45

Przerwa kawowa

14:00

Planowane zmiany w standardach dotyczących bezpieczeństwa żywności. Nowa wersja standardu FSSC. Testowanie procedury wycofania z rynku. Maria Kosik.

15:00

Zakończenie i Obiad

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl