MENU

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ BRANŻY SPOŻYWCZEJ

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MANAGERÓW JAKOŚCI BRANŻY SPOŻYWCZEJ: Zapraszamy tym razem do Gdyni 23 i 24 października, na kolejne spotkanie będące platformą do wymiany wiedzy. Porozmawiamy m.in. o wymaganiach nowych wersji standardów IFS i FSSC oraz planowanych zmianach w standardach BRC i 22000. Zapraszamy!

Jednostka certyfikująca TUV NORD Polska zaprasza firmy z branży spożywczej na Wymianę Doświadczeń, która odbędzie się:

23 i 24 października 2018 roku w Hotelu Nadmorskim**** w Gdyni

Podczas tegorocznej edycji:

  • dowiedzą się Państwo jak wykorzystać swój potencjał i dostępne narzędzia, aby skutecznie zmotywować zespół do utrzymania dyscypliny higienicznej na produkcji oraz zaangażowania przy doskonaleniu systemu zarządzania jakością,
  • w trakcie praktycznych warsztatów przedstawimy analizę zagrożeń i ocenę ryzyka związanego z wykrywaniem zafałszowań dla konkretnych produktów,
  • poznają Państwo wymagania wprowadzonych w tym roku nowych wersji standardów IFS i FSSC oraz planowane zmiany w standardach BRC i 22000,
  • podpowiemy, jak poradzić sobie z konkretnymi problemami z dziedziny utrzymania bezpieczeństwa produkcji. Na Państwa pytania odpowiedzą zaproszeni goście.*

*Zachęcamy do przysyłania na adres food@tuv-nord.pl pytań do ekspertów z dziedziny znakowania, mikrobiologii, alergenów, produktów bezglutenowych, ciał obcych, szkodników, wymagań standardów, identyfikacji i identyfikowalności, opakowań do kontaktu z żywnością i innych. Pytania zostaną wykorzystane podczas panelu ekspertów.

Program spotkania:

I Dzień 23.10.2018
   9:00Inauguracja spotkania, powitanie Uczestników
 9:15Najczęstsze niezgodności związane z dyscypliną higieniczną w procesie produkcji (na produkcji) oraz sposoby motywowania pracowników - raport z badania przeprowadzonego przez TUV NORD Polska wśród 100 zakładów przetwórstwa spożywczego.
  • dr Marta Purol – trener TUV NORD Polska i doradca z zakresu znormalizowanych systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności oraz środowiska i BHP.
  • Maria Kosik, Auditor Wiodący IFS, BRC, FSSC, ISO 22000, GlobalGAP TUV NORD Polska.
 9:45Jak skutecznie motywować pracowników produkcyjnych uwzględniając jakość i wydajność pracy przy zachowaniu wysokich wymagań higienicznych w zakładzie? Czym jest motywacja i jak działa? Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Co wpływa na poziom mojej motywacji wewnętrznej?
dr Joanna Telus, ekspert w dziedzinie umiejętności społecznych i menedżerskich. Doradca personalny i zawodowy.
10:45Przerwa kawowa
11:00Analiza profili motywacyjnych uczestników – źródła mojej motywacji – testy autodiagnostyczne
dr Joanna Telus
12:15Przerwa kawowa
12:45Analiza Narzędzia pracy nad własną motywacją. Motywacja siebie a motywacja innych. Motywacja a poczucie wartości i skuteczności w działaniu. 
dr Joanna Telus
14:15Obiad
15:00Panel ekspertów – zaproszeni specjaliści odpowiadają na pytania pełnomocników. Omawiamy zagadnienia z różnych obszarów związanych bezpieczeństwem produkcji. Wyjaśniamy wątpliwości dotyczące m.in. produktów bezglutenowych, ciał obcych, mikrobiologii i innych.
16:30Zakończenie pierwszego dnia spotkania
18:00Program Integracyjny i kolacja
II Dzień 24.10.2018
 9:00Zafałszowania i oszustwa żywnościowe (Food Fraud) w obrocie żywnością - punkty krytyczne.
Maria Kosik,
dr Marta Purol
10:30Zafałszowania i oszustwa żywnościowe. Jak identyfikować i minimalizować ryzyko? Case study. Ćwiczenia praktyczne w grupach.
Maria Kosik,
dr Marta Purol
11:45Przerwa kawowa
12:00Nowe wymagania i zasady audytowania standardu IFS v6.1 obowiązujące od 1 czerwca 2018 oraz standardu FSSC 22000 v4.1 obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku.
Maria Kosik,
dr Marta Purol
13:15Przerwa kawowa
13:30Planowane zmiany w standardach BRC v8 oraz ISO 22000:2018 – kontekst organizacji, strategiczne plany rozwoju, poufne zgłaszanie nieprawidłowości, zarzadzanie dostawcami.
Maria Kosik,
dr Marta Purol
14:30Zakończenie i Obiad

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl