MENU

TWORZYMY ENERGETYCZNY ŚWIAT

TWORZYMY ENERGETYCZNY ŚWIAT: Z danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej wynika, że 2018 rok przyniósł zwiększenie zużycia energii na świecie o 2,3 proc., co było najwyższym wynikiem w tej dekadzie. Nie jest niczym nowym, że wraz ze zwiększeniem populacji, wzrasta konsumpcja energii, a tym samym maleją zasoby paliw energetycznych. Przyszłość determinowana jest przez pościg wzrostu gospodarczego i energetycznego. Gorąca debata na temat źródeł energii skłania do konkluzji, by zadbać o ich dywersyfikację. Wykorzystanie energii węglowej, gazowej, atomowej oraz odnawialnych źródeł energii daje szansę, by sprostać rosnącym potrzebom energetycznym. TÜV NORD posiada solidne doświadczenie w branży energetycznej pozyskane przy realizacji projektów na całym świecie. O tych doświadczeniach opowie Mateusz Mościński, Director Sales & Business Development Industry Market TÜV NORD Polska.

Z danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej wynika, że 2018 rok przyniósł zwiększenie zużycia energii na świecie o 2,3 proc., co było najwyższym wynikiem w tej dekadzie. Nie jest niczym nowym, że wraz ze zwiększeniem populacji, wzrasta konsumpcja energii, a tym samym maleją zasoby paliw energetycznych. Przyszłość determinowana jest przez pościg wzrostu gospodarczego i energetycznego. Gorąca debata na temat źródeł energii skłania do konkluzji, by zadbać o ich dywersyfikację. Wykorzystanie energii węglowej, gazowej, atomowej oraz odnawialnych źródeł energii daje szansę, by sprostać rosnącym potrzebom energetycznym. TÜV NORD posiada solidne doświadczenie w branży energetycznej pozyskane przy realizacji projektów na całym świecie. O tych doświadczeniach opowie Mateusz Mościński, Director Sales & Business Development Industry Market TÜV NORD Polska.

Grupa TÜV NORD w tym roku obchodzi swoje 150 – lecie, półtora wieku działalności robi wrażenie. Nie mniej jednak na przestrzeni czasu prowadzenie biznesu i samo funkcjonowanie branży przemysłowej zmieniło się diametralnie. Jak ocenia Pan tą zmianę działalności również w kontekście realizowanych prac nadzorczych i odbiorowych?

Zmiana jest zdecydowana i diametralna, firma stała się globalną siecią powiązań. Nie wystarczy już teraz tylko myśleć i działać lokalnie. Koniecznością jest wyjście poza utarte granice nie tylko terytorialne. Jest jednak coś co się nie zmieniło przez ten okres. To nasze wartości i standardy w realizacji prac nadzorczych i inspekcyjnych. Globalne hasło TÜV NORD – Tworzymy bezpieczny świat – pokazuje co jest dla nas kluczowe. Bezpieczeństwo jest obszarem, który przeplata się przez wszystkie fazy realizacji projektów od fazy koncepcyjnej poprzez fazę projektową, aż po budowę na użytkowaniu kończąc. Inspektorzy TÜV NORD wspierają klientów na każdym etapie realizacji inwestycji dbając o bezpieczeństwo i jakość realizowanych prac. Pełnimy nie tylko rolę inspektora nadzoru czy inżyniera kontraktu, ale posiadamy również uprawnienia jednostki notyfikowanej realizując czynności wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej, Autoryzowanej Jednostki Inspekcyjnej IBR oraz ASME.

Dla jakiej grupy klientów dedykowane są usługi świadczone przez ekspertów TÜV NORD?

Jako niezależna jednostka bierzemy udział w realizacji różnorakich projektów zarówno od strony inwestora jak i producenta czy wykonawcy poszczególnych rozwiązań. Do grona klientów TÜV NORD należą, m.in.: Hitachi Power Europe, Sefako, GE, Vattenfall, Siemens, EWE Polska oraz Saipem.

W latach 2013 – 2016 byliśmy odpowiedzialni na odbiór rurociągów przy inwestycji Budowy Terminala LNG. W kwietniu br. została podpisana przez Polskę umowa o dofinansowanie z UE na rozbudową Terminala w Świnoujściu, także cieszę, że inwestycja dalej będzie się rozwijać, a jak by nie było TÜV NORD miał w tym swój udział!

Inspektorzy TÜV NORD realizują prace w różnych krajach, nie tylko europejskich. O ile jestem sobie w stanie wyobrazić, że język angielski stał się powszechnie używany i komunikacja zapewne nie stanowi problemu, o tyle wymagania prawne i lokalne przepisy zapewne warunkują wiele istotnych kwestii przy realizacji projektów. W jaki sposób radzicie sobie Państwo z międzynarodowymi projektami?

Myślę, że niejednokrotnie większym wyzwaniem od prowadzenia samego projektu jest odmienny klimat i uwarunkowania społeczno - kulturowe, w których przychodzi pracować naszym ekspertom przez dłuższy okres czasu. Nasze standardy pracy, procedury inspekcyjne i nadzorcze nie zmieniają się w zależności od Państwa. Specyfika projektu najczęściej związana jest z wymaganiami klienta i zapisami umownymi. TÜV NORD realizuje swoje usługi wg korporacyjnych wytycznych, dzięki czemu dbamy o jakość i profesjonalizm naszych usług na całym świecie. Jestem przekonany, że to jeden z głównych powodów dla których nasze logo wśród klientów kojarzone jest z profesjonalizmem i jakością świadczonych usług. Klient nie musi zastanawiać się jaki produkt otrzyma finalnie, wie że usługa będzie świadczona na wysokim poziomie.

Doświadczenie pokazuje, że z uwagi na zawiłość przepisów prawnych to właśnie zagraniczne firmy wykonawcze podejmujące się realizacji projektów na ternie Polski mają problemy ze zrozumieniem i umiejętnym zastosowaniem lub wręcz przestrzeganiem, m.in. prawa budowlanego. Rola nadzoru, którą sprawujemy w takich przypadkach jest wówczas mozolna i mocno angażująca.

Właśnie. Praca nadzorcza i praca wykonawcza jest ukierunkowana na jednak trochę inne cele, więc zapewne często zdarzają się tarcia na linii inspektor – wykonawca. Jak się to odnosi do jakości prac i wymagań inwestora? Czy branża energetyczna kładzie szczególny nacisk na kwestie związane z jakością prac?

W branży energetycznej problem jakości prac nie objawia się bezpośrednio, ale w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo instalacji oraz personelu. Z tego powodu tak istotne są wypracowane standardy oraz systematyczna weryfikacja i nadzór prac. Kontrola jakości i zapobieganie niezgodnościom pozwalają ograniczyć ryzyko awarii lub błędów mogących kosztować miliony. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć rekomendujemy zawsze naszym klientom profilaktykę w realizacji projektów energetycznych. Błędy w tym wypadku zwykle kosztują zbyt dużo, by można było sobie na nie pozwolić. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia inspektorów TÜV NORD, którzy stanowią cenny zasób. Pracujemy na rzecz interesów inwestora, co również warto podkreślić i o tym pamiętać.

Biorąc pod uwagę trendy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy TÜV NORD zamierza swoją działalność ukierunkować bardziej w ich stronę?

Biorąc pod uwagę prowadzone analizy, źródła odnawialne odnotowały wzrost wytwarzania o 4 proc., a wytwarzanie energii elektrycznej z OZE zwiększyło się w ubiegłym roku o 7 proc. – najbardziej w tej dekadzie (z czego 40 proc. przypadło na Chiny). Z racji tego, że przybywa tego rodzaju inwestycji stają się one również miejscem prac nadzorczych, odbiorowych czy certyfikacyjnych. Niemniej jednak zdecydowana większość potrzeb energetycznych jest zaspokajana z paliw kopalnianych – ropy naftowej, gazu oraz węgla. Pomimo prowadzonego dyskursu polityczno-społecznego faktem jest, że jeszcze przez wiele lat zapotrzebowanie na energię będzie zaspokajane głównie z tych źródeł i trudno jednoznacznie rozstrzygnąć jak ta kwestia będzie kształtować się za kolejne 150 lat. Oczywiście mamy przykłady społeczności lokalnych zmieniających zupełnie porządek. Przykładem jest miejscowość Feldheim w Niemczech, która jest w pełni samowystarczalną energetycznie wioską. 55 turbin wiatrowych, biogazownia i panele fotowoltaiczne produkują tak dużą nadwyżkę energii, że zaledwie jej ułamek procenta zaspokaja potrzeby wioski. Miejscowość dzięki temu zaopatruje w energię ponad 100 tysięcy mieszkańców regionu! Takie sytuacje jak widać również mają miejsce i są możliwe, stanowią jednak wyjątek, który z pewnością należy docenić.

Naszą działalność prowadzimy w 70 krajach na całym świecie, dlatego nie zamykamy się na rozwiązania i lokalne uwarunkowania, które również mają olbrzymie znaczenie dla gospodarki energetycznej.

Rzeczywiście lokalne uwarunkowania i wsparcie państwa w zakresie inwestycji mają niejednokrotnie olbrzymie znaczenie. Biorąc po uwagę rynek polski, OZE głównie do tej pory rozwijało się dzięki finansowaniu państwa. Jak Pana zdaniem kształtuje się rynek OZE w Polsce?

Dofinansowanie zdaje się być ważnym czynnikiem dla tego typu inwestycji. Jednak to już dysputa polityczna dotycząca rozwiązań systemowych, na które nie mamy wpływu. Warto skupić na tych elementach, na które mamy wpływ i mogą przynieść wymierne korzyści. Dostrzegam na rynku firmy proponujące innowacyjne rozwiązania, które są na rynku unikatowe. Jestem przekonany, że kluczowy jest właśnie know-how oraz dostosowanie do zmieniającego się otoczenia. TÜV NORD stara się podążać za zmianą i oferuje wachlarz usług również dla branży OZE. Oferujemy wsparcie dla producentów, instalatorów oraz operatorów w aspektach bezpieczeństwa technicznego oraz bezpieczeństwa instalacji w tym przeprowadzenia okresowych kontroli czy zapewnienia jakości przedsięwzięć. Osobiście trzymam kciuki za realizacje dużych inwestycji tego typu w Polsce. Mam nadzieję, że projekty zostaną docenione, a inwestorzy będą mogli skorzystać z wsparcia naszych ekspertów.

Zapraszam serdecznie do współpracy!

 

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl