Standardy cyberbezpieczeństwa w motoryzacji

Argus Cyber Security Ltd. przeprowadziła ciekawe badanie dotyczące gotowości producentów samochodów do poprawienia cyberbezpieczeństwa w swoich pojazdach oraz podzespołach.

      W kwietniu 2023 roku przeprowadzono szczegółowe badanie mające na celu ocenę stanu cyberbezpieczeństwa w branży małych producentów samochodów. Wyniki raportu "The State of Cyber Security at Small-Series Automotive Manufacturers Industry Survey Report" dostarczają cennych informacji na temat wyzwań i zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem w tym sektorze.

      Jednym z kluczowych wniosków z raportu jest stwierdzenie, że wiele małych producentów samochodów boryka się z brakiem wystarczających zasobów przeznaczonych na cyberbezpieczeństwo. Ograniczenia finansowe i brak ekspertów wewnętrznych stanowią poważne wyzwania dla tych firm. Koncentrując się głównie na innowacjach technologicznych, producenci samochodów często pomijają inwestycje w cyberbezpieczeństwo.

      Raport wykazał również istotne różnice w postrzeganiu wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem między dostawcami, a producentami OEM (Original Equipment Manufacturer). Dostawcy częściej podkreślali brak zasobów wewnętrznych, podczas gdy producenci OEM skupiali się na innych aspektach. Ta różnica w perspektywach wskazuje na potrzebę lepszego zrozumienia i współpracy między tymi dwoma grupami w celu wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w branży.

      Badanie zwróciło uwagę na rosnące ryzyko związane z podłączoną do Internetu flotą samochodów. Wraz z rosnącą liczbą pojazdów podłączonych do sieci, wzrasta potencjalne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Większość respondentów wyraziła jednak zamiar osiągnięcia pełnego połączonia swoich pojazdów w ciągu 24 miesięcy, co sugeruje pilną potrzebę podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych pojazdów.

      Raport podkreśla również znaczenie regulacji i standardów dotyczących cyberbezpieczeństwa w branży samochodowej. Respondenci zaznaczają, że istniejące przepisy nie są wystarczające i potrzebne są dalsze wytyczne, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w sektorze małych producentów samochodów. Wsparcie ze strony rządu w tworzeniu regulacji, norm i programów szkoleniowych jest kluczowe dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w tej branży.

      Dokument ukazuje kompleksowość wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem w branży małych producentów samochodów. Wskazuje na konieczność większych inwestycji, lepszej współpracy między dostawcami a producentami OEM, rozwinięcia regulacji i standardów oraz wsparcia rządu w celu skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

      Konfrencja Cyberbezpieczeństwo w Motoryzacji w dniach 15-16 czerwca 2023 organizowana przez TÜV NORD Polska to znakomita okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę i wysłuchać doświaczeń innych w zakresie BI, standardów TISAX oraz 21434.

Zapraszamy

-> Formularz zgłoszeniowy <-

TÜV NORD Polska
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice