MENU

Seminarium Spawalnicze

20-21.11.2017 Hotel Dana Business & Conference**** Szczecin, Aleja Wyzwolenia 50 Seminarium będzie poświecone tematyce spawania konstrukcji i elementów metalowych. Prezentację poprowadzą inspektorzy Jednostki Notyfikowanej TÜV NORD Polska oraz eksperci współpracujący.

20-21.11.2017
Hotel Dana Business & Conference****
Szczecin, Aleja Wyzwolenia 50

Seminarium będzie poświecone tematyce spawania konstrukcji i elementów metalowych. Prezentację poprowadzą inspektorzy Jednostki Notyfikowanej TÜV NORD Polska oraz eksperci współpracujący.


Tematy, które będą poruszone podczas seminarium:

  • Materiały metalowe – oznaczenia, rodzaje dokumentów kontroli, identyfikacja, identyfikowalność - wymagania dyrektywy 2014/68/EU oraz rozporządzenia CPR 305/2011
  • Omówienie zasadniczych zmian pomiędzy PN-EN ISO 15614-1:2008 a PN-EN ISO 15614-1:2017
  • Spawanie łukowe stali odpornych na korozję. Zalecenia według projektu normy EN 1011-3:2017
  • Wpływ metody usuwania barw nalotowych z powierzchni złączy spawanych na odporność korozyjną stali nierdzewnej
  • Praktyczne zastosowanie nowoczesnych badań nieniszczących
  • Przegląd aktualnie obowiązujących przepisów i norm
  • Kontrola robót spawalniczych
  • Pomiary wielkogabarytowych konstrukcji za pomocą laserowego skanera 3D
  • Wpływ zawartości CO2 w argonie na jakość złączy spawanych

Program

9:15

Rejestracja uczestników

10:00

Otwarcie Paweł Kaczmarek - Dyrektor Techniczny TUV NORD Polska

10:20

Przegląd aktualnie obowiązujących przepisów i norm Piotr Klimaszewski - Inspektor TÜV NORD Polska

11:00

Wpływ metody usuwania barw nalotowych z powierzchni złączy spawanych na odporność korozyjną stali nierdzewnej Mateusz Jurkowski - Kierownik laboratorium oddział Szczecin, Tenslab

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Spawanie łukowe stali odpornych na korozję. Zalecenia według projektu normy EN 1011-3:2017 dr Marian Szubryt - Inspektor TÜV NORD Polsk

13:00

Obiad

14:00

Materiały metalowe – oznaczenia, rodzaje dokumentów kontroli, identyfikacja, identyfikowalność - wymagania dyrektywy 2014/68/EU oraz rozporządzenia CPR 305/2011 Małgorzata Stasiak - Inspektor TÜV NORD Polska

15:00

Praktyczne zastosowanie nowoczesnych badań nieniszczących (Radiografia Komputerowa, ultradźwiękowe techniki PA) Michał Borkowski - Prezes Zarządu, Kierownik Laboratorium, NAVITEST

15:50

Omówienie zasadniczych zmian pomiędzy PN-EN ISO 15614-1:2008 a PN-EN ISO 15614-1:2017 Małgorzata Stasiak - Inspektor TÜV NORD Polska

16:30

Omówienie tematów - wolne wnioski

17:00

Zakończenie pierwszego dnia seminarium

19:00

Uroczysta kolacja

8:00

Śniadanie

9:00

Pomiary wielkogabarytowych konstrukcji za pomocą laserowego skanera 3D Marek Raduński - Starszy Inspektor HMS

9:40

Kontrola robót spawalniczych Piotr Klimaszewski - Inspektor TÜV NORD Polska

10:40

Przerwa kawowa

11:00

Wpływ zawartości CO2 w argonie na jakość złączy spawanych Jacek Dąbrowski - Specjalista ds. rozwoju rynku spawalniczego, Air Liquide

11:30

Zakończenie seminarium

12:00

Obiad

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl