MENU

Rozmowa z Markiem Barnasiem, Członkiem Zarządu, Dyrektorem Technicznym TUV NORD Polska

MAREK BARNAŚ – Wywiad: Członek Zarządu i Dyrektor Techniczny TUV NORD Polska odpowiada na pytania o czwartą rewolucję przemysłową i wyzwaniach dla branży TIC. Zapraszamy do lektury

1. Industry 4.0. Rewolucja przemysłowa. Jesteśmy na to gotowi?

W mojej ocenie, ale nie tylko mojej, bo również potwierdzają to wiodące firmy współtworzące rozwiązania utożsamiane z pojęciem Industry 4.0 rynek polski jest zainteresowany rozwiązaniami i intensywnie je testuje i stopniowo wdraża. Czyli jesteśmy gotowi?

Według np. Microsoft Polska nie pozostajemy w tyle. Podczas zeszłorocznej konferencji Industry 4.0 wyniki badań przeprowadzonych przez Microsoft na ten temat potwierdziły moje obserwacje. Managerowie firm w Polsce są zainteresowani rozwiązaniami niesionymi przez Industry 4.0. Biznes zawsze poszukuje takich rozwiązań, aby wykorzystać technologiczne przewagi nad konkurencją i aby wzmocnić swoją pozycję oraz podnieść efektywność.

Istnieje co prawda szereg ograniczeń takich jak np. dostęp do odpowiednio wykształconej kadry, opór mentalny, ale ta rewolucja następuje i musimy stawić czoło wyzwaniom, które niesie ze sobą również dla nas, firm takich jak TUV NORD.

2. Czy digitalizacja jest bezpieczna? Jakie szanse i zagrożenia za sobą niesie?

Industry 4.0 to zdecydowanie więcej niż „tylko” digitalizacja, która była 3-cią rewolucją. To wyzwania związane z: Internetem rzeczy (IoT), analizą dużych zbiorów danych i na jej podstawie optymalizacją produkcji, integracją systemów IT i OT, to wreszcie zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem wynikającym z zastosowania zintegrowanych i nowych technologii. Jeżeli dodamy do tego szybko rozwijające się rozwiązania technologiczne takie jak: wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja czy daleko posunięta automatyzacja i robotyzacja produkcji w powiązaniu z możliwościami wcześniej wspomnianych technologii, to możemy wyobrazić sobie zarówno wielki potencjał rozwojowy i potencjał wzrostowy, jak i szereg zagrożeń, które te rozwiązania ze sobą niosą.

Jak wiemy z historii ryzyko niesione przez technologię zawsze może być zminimalizowane, ograniczone lub czasem całkowicie zlikwidowane.

W ograniczaniu tego ryzyka wielką rolę powinny odegrać i odegrają m.in. firmy z sektora TIC.

Szereg rozwiązań technologicznych związanych z Industry 4.0 jest obiektem badań, analiz prowadzonych przez nas pod kątem ograniczenia ryzyka związanego z wdrażaniem i stosowaniem tych technologii.

3. Czy rynek TIC to rynek w dalszym ciągu rozwojowy?

Rynek usług TIC (Testing Inspection Certification) jest rynkiem wciąż rosnącym, jeżeli mówimy o jego globalnym potencjale. Obecnie jego wartość globalnie oceniana jest na ponad 200 bilionów dolarów (Raport „Testing, Inspection and Certification Market Global forecast to 2023” autor Markets and Markets), oczywiście potencjał rynku polskiego jest odpowiednio znacznie mniejszy.

W perspektywie 2023 roku rola rynków azjatyckich będzie rosła, natomiast rynku europejskiego powoli maleje choć wciąż będzie on stanowił ok. 26% całego rynku TIC.

Również analizując strukturę usług na rynku TIC, będą zachodziły zmiany strukturalne tego rynku, wynikające ze światowych megatrendów rozwojowych, malejącego udziału usług w branżach tradycyjnych oraz rosnącego wpływu wdrażanych nowych technologii oraz Industry 4.0 na ten rynek.

Jak wynika z analiz przeprowadzanych przez szereg firm konsultingowych w Polsce, biorąc pod uwagę trendy i dynamikę rozwoju rynku polskiego, jest on wciąż atrakcyjny.

4. W jakich obszarach TUV NORD Group jest liderem?

TUV NORD Group od szeregu lat jest liderem w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa funkcjonalnego w zastosowaniu do maszyn, układów sterowani oraz w zastosowaniach w przemyśle samochodowym, jesteśmy obecni w energetyce, energetyce odnawialnej – w szczególności jesteśmy liderem w rozwiązaniach związanych z fotowoltaiką, jesteśmy aktywni na świecie w zakresie badańw przemyśle kosmicznym.
Szereg technologii Industry 4.0 jest obiektem naszego zainteresowania i badań.

5. Jakie zmiany czekają TUV NORD Polska w najbliższym czasie?

Będziemy poszerzać zakres naszych usług w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować się do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku. Kierunkujemy ten rozwój na technologie związane z opisanymi wcześniej obszarami. Wykorzystując potencjał naszej Grupy oraz naszych ekspertów i partnerów, będziemy pomagać naszym klientom współtworzyć bezpieczne rozwiązania i produkty, tak aby minimalizować ryzyko związane z nowymi technologiami, procesami, aby tworzyć bezpieczne środowisko pracy dla pracowników.

Zapraszam do współpracy!

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl