Nowe wydanie podręcznika APQP i jego cele

APQP, czyli Advanced Product Quality Planning, to proces stosowany w przemyśle motoryzacyjnym mający na celu zapewnienie, że jakość produktu jest utrzymana na każdym etapie jego rozwoju i produkcji. Podczas webinaru szczegółowo omówiono trzecie wydanie tego podręcznika, które wprowadza szereg zmian i nowości. Główne cele nowego wydania to: Zapewnienie, że jakość w całym łańcuchu dostaw jest utrzymana na jednolitym poziomie. Wczesne wykrywanie i eliminowanie potencjalnych problemów, co zmniejsza ryzyko kosztownych błędów. Lepsza współpraca i komunikacja między różnymi działami w firmie. Zarządzanie zmianami i ryzykiem w sposób bardziej skuteczny i efektywny.
Kontrolplany jako nowy element

Jedną z istotnych nowości jest wprowadzenie osobnego podręcznika dla kontrolplanów, co jest zmianą względem poprzednich wydań APQP, gdzie kontrolplany były omawiane w ramach głównego podręcznika. Kontrolplany są kluczowe dla zapewnienia jakości, ponieważ określają, jakie kontrole są potrzebne na każdym etapie produkcji, aby spełnić wymagania jakościowe produktu.

Zarządzanie ryzykiem i zmianami

Podczas webinaru dużo uwagi poświęcono zarządzaniu ryzykiem i zmianami. Nowe wydanie APQP kładzie duży nacisk na potrzebę proaktywnego zarządzania ryzykiem i odpowiedniego reagowania na zmiany, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku produkcyjnym. Zarządzanie zmianami obejmuje dokumentowanie, komunikację zmian wewnątrz organizacji oraz z dostawcami i klientami, a także zatwierdzanie tych zmian.

Wnioski i zalecenia dla praktyki

Podczas webinaru podkreślono, że firmy powinny intensywnie szkolić swoje zespoły w zakresie nowych wymagań i procedur opisanych w najnowszych wydaniach podręczników. Ważne jest, aby zarówno zespoły projektowe, jak i dostawcy byli świadomi nowych procedur i pracowali zgodnie z nimi, co pomoże w utrzymaniu wysokiej jakości produktów i usług.

Podsumowując, webinar dostarczył cennych wskazówek dotyczących najnowszych zmian w zarządzaniu jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Uczestnicy zdobyli wiedzę, która pomoże im nie tylko zrozumieć nowe wymagania, ale także efektywnie wdrożyć je w swoich organizacjach, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku motoryzacyjnym.

TÜV NORD Polska
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Tel.: +48 32 786 46 46
biuro@tuv-nord.pl