MENU

Głos eksperta Paweł Kaczmarek

W tym roku TÜV NORD obchodzi podwójny Jubileusz. Jako grupa świętujemy 150 lat działalności, a w Polsce obchodziliśmy w czerwcu 25+1 lat.

W tym roku TÜV NORD obchodzi podwójny Jubileusz. Jako grupa świętujemy 150 lat działalności, a w Polsce obchodziliśmy w czerwcu 25+1 lat. Na przestrzeni tego czasu wymagania prawne względem producentów zmieniły się. Rozwój technologii w krajach UE spowodował pojawienie się bardzo istotnych barier w handlu. Aby temu przeciwdziałać UE rozpoczęła wprowadzenie dyrektyw obowiązujących na jej całym obszarze oraz norm zharmonizowanych z tymi dyrektywami. Jak ocenia Pan tę zmianę wymagań rynkowych?

TÜV NORD to firma globalna. Żadna z firm nie działa w próżni dlatego poszukiwanie rozwiązań i korelacji prawnych, umożliwiających wymianę towarów jest nieuchronne. Permanentne zmiany wydają się w dzisiejszych czasach jedynym pewnikiem. Od zawsze potrzeby rynku wyznaczały kierunki rozwoju, a rynek dawał odpowiedź pod kątem standardów i wymagań. Z jednej strony idea harmonizacji przepisów prawnych jest ważna z uwagi na kwestie obrotu i bezpieczeństwa wyrobów oraz dbałości o ich jakość. Z drugiej jednak strony jest procesem bardzo mozolnym i trudnym. Opierając się na naszych polskich doświadczeniach, implementacja przepisów do krajowego ustawodawstwa nie była i wciąż nie jest łatwa.

Właśnie! To rynek wyznacza kierunki, trendy i standardy. Obecnie zmiany są jednak dość dynamiczne i trudne do przewidzenia. Zdaje się również, że inwestycje w Polsce zwolniły tempo. W jaki sposób, w zmieniającym się otoczeniu, TÜV NORD wspiera swoich Klientów? 

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie realizacji, od projektu po odbiór końcowy. Jako jednostka niezależna, świadczymy usługi związane w ramach naszej akredytacji i notyfikacji, a także działamy w obszarze usług nieakredytowanych, dobrowolnych. Doświadczenia z obszaru akredytowanego pozwoliły nam wypracować efektywne procedury i rozwiązania, które przenieśliśmy również w inne obszary naszej działalności. Podejście systemowe do pracy oraz jej standaryzacja na całym świecie ma olbrzymie znaczenie. Poprzez działania naszych inspektorów dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z Klientami. Wielokrotnie to właśnie nasi Klienci inspirują nas do rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań.

Zmiana przepisów wpłynęła zarówno na producentów jak i jednostki notyfikowane oraz certyfikujące. W jaki sposób TÜV NORD poradził sobie z dostosowaniem się do wymagań rynkowych?

Obecni Klienci są świadomi potrzeb w swoich organizacjach. Oczekują od nas wskazania, jak mogą się doskonalić, aby skutecznie uniknąć ryzyka i wykorzystać szanse rynkowe. Wynik ekonomiczny organizacji jest bardzo ważny, ale równie ważne staje się pokazanie społecznej roli przedsiębiorstwa wraz z uwypukleniem kwestii partnerskiego podejścia do Klientów i pracowników. Takiego wsparcia może dostarczyć wyłącznie jednostka świadoma swojej roli w procesach jakościowych i nadzorczych. Właśnie takie podejście staramy się reprezentować jako TÜV NORD.

Dyrektywy określają minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wyroby wprowadzane na rynek. Swobodny przepływ wewnątrz rynku Unii Europejskiej mają tylko te wyroby, które spełniają te wymagania. Przedsiębiorcy wprowadzający wyroby na rynek UE ubiegają się o certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu, który pozwala oznakować go znakiem CE. W jakich obszarach TÜV NORD wspiera przedsiębiorców jeśli chodzi o dyrektywy UE?

TÜV NORD Polska posiada status jednostki notyfikowanej o numerze identyfikacyjnym 2274 i wspiera swoich Klientów w zakresie dyrektyw: 2014/68/UE (PED), 2014/29/UE (SPVD) oraz rozporządzenia CPR nr 305/2011. Świadczymy też usługi z ramienia TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, jednostki notyfikowanej o numerze 0045 w zakresie tych samych dyrektyw, a dodatkowo jeszcze dyrektywy 2010/35/EU (TPED). Urządzenia objęte wymienionymi regulacjami to, m.in.: kotły parowe i wodne, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki ciepła, rurociągi i inne urządzenia ciśnieniowe. Wg rozporządzenia CPR certyfikujemy Zakładową Kontrolę Produkcji w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych i aluminiowych wg normy EN 1090. Uczestniczymy tym samym w funkcjonowaniu istotnych obszarów gospodarki.

Oprócz usług realizowanych w oparciu o dyrektywy nowego podejścia, TÜV NORD pełni też bezpośredni nadzór nad realizacją prac oraz kwalifikuje personel, uczestniczący w tym procesie, np. uznanie spawaczy. Jakie inne jeszcze obszary działania oferuje TÜV NORD?

Wachlarz naszych usług jest o wiele szerszy niż usługi związane z odbiorami technicznymi wg dyrektyw europejskich. Jako niezależna jednostka bierzemy udział w realizacji różnorakich projektów zarówno od strony inwestora oraz jak i producenta. Pomagamy Klientom w obszarach energetycznym, spawalniczym i petrochemicznym. Dla tych branż świadczymy, m.in. usługi związane z nadzorem inżynierskim, kwalifikowaniem technologii spawania, expeditingiem oraz oceną bezpieczeństwa maszyn. Certyfikujemy wg norm PN-EN ISO 3834, DIN 2303, EN 1090 i PN-EN 206. Realizujemy usługi w ramach Autoryzowanej Jednostki Inspekcyjnej ASME oraz IBR (Indian Boiler Regulation). Staramy się nie zostawać w tyle, stale się rozwijamy i wchodzimy na rynek z nowymi usługami.

Tworzymy bezpieczny świat – to motto TÜV NORD. Czy dostrzega Pan branże, dla których TÜV NORD świadczy usługi, a dla których kwestie bezpieczeństwa są szczególnie ważne?

Bezpieczeństwo związane jest właściwie z każdym produktem i w każdej branży. Są obszary, w których potencjalne niebezpieczeństwo występuje nie tylko dla jednostki, ale obejmuje większe grupy ludzi. W tym kontekście wskazałbym na przykład branżę konstrukcji stalowych jako tę, która ze szczególną troską powinna dbać o kontrolę produkcji i utrzymanie wysokiej jakości wyrobu. Historia niestety zna przypadki katastrof budowlanych, spowodowanych błędami projektowymi lub wykonawczymi. Wdrożona i systematycznie ulepszana Zakładowa Kontrola Produkcji jest znakiem dbałości o jakość i bezpieczeństwo. Posiadamy w tym obszarze doświadczony zespół inspektorów i ponad 150 Klientów, u których certyfikujemy ZKP zgodnie z rozporządzeniem CPR oraz normą EN 1090.

Dziękuję za uwagę !

 

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl