MENU

EMAS ROZPORZĄDZENIE

Szanowni Państwo,

z uwagi na ukazanie się Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) informujemy obowiązkach wynikających z artykułu 2:

1. Jeżeli zatwierdzenie deklaracji środowiskowej lub zaktualizowanej deklaracji środowiskowej ma zostać przeprowadzone po dacie wejścia w życie ww. rozporządzenia (09.01.2019), ale przed dniem 09.01.2020 to w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym i właściwym organem, deklaracja może zostać zatwierdzona niezależnie od wprowadzonej zmiany opisanej przedmiotowym rozporządzeniem;

2. Jeżeli zaktualizowana deklaracja środowiskowa, która nie została zwalidowana, ma być przekazana właściwemu organowi, po wejściu w życie ww. rozporządzenia, ale przed dniem 09.01.2020, to w porozumieniu z właściwym organem, deklaracja może być przygotowana niezależnie od zmiany opisanej przedmiotowym rozporządzeniem.

10.01.2019 Grzegorz Tuleja

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl