Manager Wyrobów Medycznych

Manager Wyrobów Medycznych

Osoba Odpowiedzialna za Zgodność Regulacyjną według Rozporządzenia 2017/745

Osoba Odpowiedzialna za Zgodność Regulacyjną według Rozporządzenia 2017/745

Zapraszamy do przystąpienia do programu edukacyjnego rozwijającego kompetencje i przygotowującego do pełnienia roli osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną w organizacjach wprowadzających do obrotu wyroby medyczne!

Zgodnie z art.15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zacznie obowiązywać w maju 2020 roku, producenci powinni dysponować w swojej organizacji co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za zgodność regulacyjną posiadającą wymaganą wiedzą fachową w dziedzinie wyrobów medycznych.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom i Państwa potrzebom, oferujemy możliwość przygotowania personelu do pełnienia wspomnianej roli przez uczestnictwo w kursie rozwijającym kompetencje zakończonym egzaminem. Uczestnicy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym otrzymują dyplom ukończenia Akademii.

Cykl szkoleń kompetencyjnych obejmuje następujący zakres tematyczny:

 • Nowa ustawa o wyrobach medycznych – wymagania dla polskich producentów, importerów i dystrybutorów
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 –
  normy dotyczące systemów zarządzania
 • Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych
 • Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem – wyroby medyczne na bazie normy
  EN ISO 14971
 • Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych
 • Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy
  IEC 62366- 1:2015

Jeżeli nie chcesz wziąć udziału w całym cyklu szkoleń z naszej Akademii Kompetencji
skorzystaj z innej oferty i sprawdź nasz harmonogram szkoleń !

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
Iga Wiącek-CiopińskaSpecjalista ds. szkoleń dla branży wyrobów medycznych

Tel.: 609 550 292
I.Wiacek-Ciopinska@tuv-nord.pl