Ny ISO-standard ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 er en ny ISO-standard for kvalitet ISO 9001:2015 er en ny ISO-standard for kvalitet ISO 9001:2015 er en ny ISO-standard for kvalitet ISO 9001:2015 er en ny ISO-standard for kvalitet

ISO 9001:2015 skal være implementert før september 2018

I 2015 ble en ny utgave av ISO 9001 godkjent. Tidligere utgave av ISO 9001:2008 skal erstattes med ISO 9001:2015 (eller NS EN ISO 9001:2015). Kravene som stilles bedrifter som er sertifiserte i dag er at de må ha utført en revisjon av systemet for kvalitetsstyring i samsvar med ISO 9001:2015 før september 2018

Nedenfor presenterer vi et utvalg av de viktigste og mest positive endringene som vi tror kommer til å føre til et bedre styringssystem og dermed også mer fornøyde kunder!

Send oss en e-post eller ring for å diskutere endringene nedenfor, eller om dere har andre spørsmål. Vi hjelper dere gjerne med å utvikle styringssystemet til det verktøy for kontinuerlig forbedring og kontroll som det bør være! Dette gjør vi med det vi kaller neste generasjon av inspeksjons- og sertifiseringstjenester. 

Forandringene i nye ISO 9001:2015

Endring av standarden Hvordan dette påvirker degEksempel på håndtering

Tydeligere krav til ledelsen. Begrepet “ledelsens representant” er borte. 

Roller og ansvar må gjøres tydeligere i flere ledd. Bedriftsledelsens oppgaver omformuleres med krav til ledelsens engasjement. Kort sagt så er ledelsen ansvarlig for styringssystemet og dets resultater.

Styringssystemets kontekst og omfang endres, og får et bredere perspektiv. 

Krever et bredere syn på bedriftsmiljøet og faktorer som påvirker styringssystemet. Interessenter som aksjeeiere og medarbeidere er to eksempel. Kvaliteten og hvordan den styres gjelder ikke bare innenfor bedriftens fire vegger.En nøye utarbeidet forretningsplan med blant annet SWOT- og PESTEL-analyse der risikobasert tenking omfattes. 
En tydeligere forklaring på hvorfor et styringssystem finnes, og hensikten bak det.  Den røde tråden gjennom styringssystemet er tydeligere. Et omfattende grunnarbeid anbefales, og risikobasert tenkning er et krav. 

En tydelig definert hensikt med målbare mål samt kontroll av risikoer og muligheter.

ISO 9001 og ISO 14001 er nå basert på samme grunnleggende struktur (vedlegg SL).De tidligere to styringssystemene blir nå ett felles system, hvor det ene aktivt påvirker det andre og bedriftens mål. Det er en større gjennomgangsfaktor mellom standardene, og det gjør arbeidet enklere.Ett integrert styringssystem for hele bedriften.  
Dokumentasjonskravene er betydelig reduserte, selv om det fortsatt stilles krav til skrevne dokumenter, for eksempel policy.Bedriften er ansvarlig for at styringssystemet er tilstrekkelig utviklet, innført og dokumentert. Hvordan og hvilken rutine som skal dokumenteres, samt i hvilken grad, er opp til bedriften. Det finnes altså få direkte krav til dokumentasjon, men bevis på resultat er det viktigste. Bli kvitt dokumenter dere ikke har bruk for, og utnytt styringssystemet skikkelig!

Trenger du hjelp med sveiserelaterte problemer? Kontakt meg så hjelper jeg deg snart!

Björn Wendtsson   IWS og OFP
WS og OFP-teknikere Lang erfaring med både sveising og testing

Tel.: +46 10 474 99 05
bwendtsson@tuv-nord.com