Rentgenogrāfija (RT)

Rentgenogrāfija (RT) LVS EN ISO 17636-1:2013 Metināto šuvju nesagraujošā testēšana.Radiogrāfiskā testēšana.1.daļa.

Rentgenogrāfija. Iekšējo defektu atrašana caurstarojot, pamatojas uz rentgena starojuma spēju dažādi izspiesties caur dažādiem materiāliem un tajos kļūt vājākam atkarībā no to biezuma, materiāla veida un starojuma enerģijas. Plaisu, poru vai svešķermeņu ieslēgumu klātbūtnē rentgena starojums kļūst attiecīgi vājāks.

Reģistrējot notikušā starojuma intensitātes sadalījumu, var noteikt materiāla neviendabības klātbūtni un atrašanās vietu.

Metināto savienojumu defektu atrašanai vienā izstrādājuma pusē novieto starojuma avotu (rentgena cauruli), otrā pusē – detektoru (radiogrāfisko filmu), uz kuras tiek reģistrēta informācija par defektu. Starojuma avota starojumam izejot cauri metinātajiem savienojumiem, tas dažādi tiks absorbēts vietās ar defektiem un bez tiem: starojuma intensitāte defekta vietā, kas pildīts ar gaisu, gāzi vai nemetāliskiem ieslēgumiem, vājinās mazāk nekā viendabīgā metālā. Intensitātes atšķirības reģistrē detektors, piemēram, defekta vietā radiogrāfiskā filma ir tumšāk sagaismota.

Rentgenogrāfija (RT)

Aleksandrs Gavrišs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370396

Tel.: +371-25917020
Fax: +371-67820303
lab@tuv-nord.lv