Konstrukciju un materiālu testēšana ar nesagraujošās kontroles metodēm (NDT)

Nesagraujošās testēšanas laboratorija

Nesagraujošās testēšanas (NDT) laboratorija akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) saskaņā ar LVS EN ISO 17025 prasībām. Akreditētās institūcijas numurs T-177.

Nesagraujošās testēšanas speciālisti ir sertificēti saskaņā ar standartu LVS EN 473 un ISO 9712 prasībām.

NDT laboratorija darbojas kā neatkarīga iestāde un garantē rezultātu objektivitāti un konfidencialitāti. Laboratorija ir licencēta veikt darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. Licences numurs RD 24 JL 0003.

 

  • Operatīvi reaģējam uz klientu pieprasījumiem, veicot testus un noformējot pārskatus maksimāli īsā laikā
  • Testēšanas rezultātā klients saņem objektīvu informāciju pārskata formā par pārbaudīto produktu un iekārtu kvalitāti, konstatētiem defektiem (plaisām, porām un citām nepārtrauktībām) un to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Kontaktinformācija

Aleksandrs Gavrišs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370396

Tel.: +371-25917020
Fax: +371-67820303
lab@tuv-nord.lv