Elektronisko un elektrisko iekārtu un ierīču (LVD) testēšana

LVD testēšanas laboratorija

LVD testēšanas laboratorija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām (akreditācijas elastīgā sfēra).  Akreditētās Institūcijas Nr. LATAK-T-177.

Testēšana tiek veikta atbilstoši zemāk norādīto standartu prasībām:

  • LVS EN IEC 62368-1:2020 Audio, video, informācijas un sakaru tehnoloģiju iekārtas. 1.daļa: Drošuma prasības (IEC 62368-1:2018)
  • LVS EN 60204-1:2019 Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 1.daļa: Vispārīgās prasības (IEC 60204-1:2016, modificēts)
  • LVS EN 60335-1:2012 Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 1.daļa: Vispārīgās prasības (IEC 60335-1:2012, modificēts)
  • LVS EN IEC 60598-1:2021 Gaismekļi. 1.daļa: Vispārīgās prasības un testi (IEC 60598-1:2020)
  • LVS EN 61010-1:2011 Drošuma prasības elektriskajiem mērīšanas, vadības un laboratorisko procesu aparātiem. 1. daļa: Vispārīgās prasības (IEC 61010-1:2010).

Elastība attiecas uz normatīvi tehniskās dokumentācijas aktuālo versiju un standartu daļām. Ar elastīgas sfēras aktuālo metožu sarakstu var iepazīties šeit.

 

Tehnisko ekspertu SIA "TUV NORD Baltik" eksperti priecāsies:

 

  • palīdzēt Jums sastādīt atbilstības deklarācijas un tehniskus failus
  • informēt par testēšanas gaitu
  • nodrošināt testēšanas gaitu atbilstoši LATAK prasībām
  • veikt tehniskās ekspertīzes
  • atbildēt uz visiem tehniskajiem jautājumiem.

 

Aleksandrs Matvejevs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 67 370 394

Tel.: +371 26 417 169
Fax: +371-67820303
aleksandrs.matvejevs@tuv-nord.lv