MENU

Elektronisko un elektrisko iekārtu un ierīču (LVD) testēšana

LVD testēšanas laboratorija

LVD testēšanas laboratorija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) saskaņā ar LVS EN ISO 17025 standarta prasībām.  Akreditētās Institūcijas Nr. LATAK-T-177.

Testēšana tiek veikta atbilstoši zemāk norādīto standartu prasībām:

  • LVS EN 62368-1:2015 Audio, video, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekārtas. 1.daļa: Drošuma prasības
  • LVS EN 60204-1:2006 Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 1.daļa: Vispārīgās prasības
  • LVS EN 60335-1:2012 Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 1.daļa: Vispārīgās prasības (IEC 60335-1:2012, modificēts)
  • LVS EN 60598-1:2009 Gaismekļi. 1. daļa: Vispārīgās prasības un testi (IEC 60598-1:2008, modificēts)
  • LVS EN 61010-1:2011 Drošuma prasības elektriskajiem mērīšanas, vadības un laboratorisko procesu aparātiem. 1. daļa: Vispārīgās prasības (IEC 61010-1:2010).

 

Tehnisko ekspertu SIA "TUV NORD Baltik" eksperti priecāsies:

 

  • palīdzēt Jums sastādīt atbilstības deklarācijas un tehniskus failus
  • informēt par testēšanas gaitu
  • nodrošināt testēšanas gaitu atbilstoši LATAK prasībām
  • veikt tehniskās ekspertīzes
  • atbildēt uz visiem tehniskajiem jautājumiem.

 

Aleksandrs Matvejevs


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 67 370 394

+371 26 417 169
Fax : +371-67820303

aleksandrs.matvejevs@tuv-nord.lv