Vienkāršas spiedtvertnes

Sertifikācija

Atbilstoši 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 207 "Vienkāršu spiedtvertņu noteikumi", ES Direktīvai 2014/29/ES Vienkāršās spiedtvertnes sertificējam vienkāršās spiedtvertnes gaisa un slāpekļa uzglabāšanai.

Ar Eiropas Komisijas lēmumu TUV NORD Baltik ir apstiprināta kā notificēta institūcija ar numuru 1409. 

 

Kontaktinformācija

Viktors Perminevs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
+371 67 37 03 91

Tel.: +371 29 404 215
Fax: +371 67 82 03 03
viktors.perminevs@tuv-nord.lv