MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Sertifikācija
  3. Produkcijas sertifikācija un CE marķējums
  4. Vienkāršas spiedtvertnes

Sertifikācija

Atbilstoši 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 207 "Vienkāršu spiedtvertņu noteikumi", ES Direktīvai 2014/29/ES Vienkāršās spiedtvertnes sertificējam vienkāršās spiedtvertnes gaisa un slāpekļa uzglabāšanai.

Ar Eiropas Komisijas lēmumu TUV NORD Baltik ir apstiprināta kā notificēta institūcija ar numuru 1409. 

 

 

Kontaktinformācija

Veronika Baļicka


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67375665

+ 371-29714656
Fax: +371-67820303

veronika.balicka@tuv-nord.lv

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.