MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Sertifikācija
  3. Produkcijas sertifikācija un CE marķējums
  4. Vienkāršas spiedtvertnes

Sertifikācija

Atbilstoši 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 207 "Vienkāršu spiedtvertņu noteikumi", ES Direktīvai 2014/29/ES Vienkāršās spiedtvertnes sertificējam vienkāršās spiedtvertnes gaisa un slāpekļa uzglabāšanai.

Ar Eiropas Komisijas lēmumu TUV NORD Baltik ir apstiprināta kā notificēta institūcija ar numuru 1409. 

 

 

Kontaktinformācija

Viktors Perminevs


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
+371 67 37 03 91

+371 29 404 215
Fax: +371 67 82 03 03

viktors.perminevs@tuv-nord.lv

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.