MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Sertifikācija
  3. Produkcijas sertifikācija un CE marķējums

Sertifikācija

TUV NORD Baltik Sertifikācijas birojs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17065 prasībām. Akreditētās institūcijas numurs S1-256.

Mūsu kompetence ir apstiprināta Eiropas Komisijā, ko apliecina notifikācija Nr. 1409

TUV NORD Baltik sertifikāti un slēdzieni tiek atzīti visās Eiropas Savienības valstīs un citās pasaules valstīs.

Atbilstības novērtēšanas rezultāts ir atbilstības sertifikāts un tiesības marķēt produkciju ar CE zīmi, kas apliecina produkcijas atbilstību drošības prasībām, kā arī veicina produkcijas apriti gan Eiropas Savienībā, gan citās pasaules valstīs.

Sertifikācijas birojs veic naftas produktu un dabasgāzes maģistrālo cauruļvadu un citu objektu būvprojektu ekspertīzi un būvniecības kvalitātes kontroli saskaņā ar starptautiskām normām.

 

 

Kontaktinformācija

Veronika Baļicka


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67375665

+ 371-29714656
Fax: +371-67820303

veronika.balicka@tuv-nord.lv

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.