Produkcijas sertifikācija un CE marķejums

Sertifikācija

TUV NORD Baltik Sertifikācijas birojs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17065 prasībām. Akreditētās institūcijas numurs S1-256.

Mūsu kompetence ir apstiprināta Eiropas Komisijā, ko apliecina notifikācija Nr. 1409

TUV NORD Baltik sertifikāti un slēdzieni tiek atzīti visās Eiropas Savienības valstīs un citās pasaules valstīs.

Atbilstības novērtēšanas rezultāts ir atbilstības sertifikāts un tiesības marķēt produkciju ar CE zīmi, kas apliecina produkcijas atbilstību drošības prasībām, kā arī veicina produkcijas apriti gan Eiropas Savienībā, gan citās pasaules valstīs.

Sertifikācijas birojs veic naftas produktu un dabasgāzes maģistrālo cauruļvadu un citu objektu būvprojektu ekspertīzi un būvniecības kvalitātes kontroli saskaņā ar starptautiskām normām.

 

Kontaktinformācija

TUV NORD Baltik
Sāremas iela 3
Rīga, LV-1005, Latvija

Tel.: +371 67370391
Fax: +371 67820303
info@tuv-nord.lv