MENU
    1. Pakalpojumi
    2. Sertifikācija
    3. Produkcijas sertifikācija un CE marķējums

Sertifikācija

TUV NORD Baltik Sertifikācijas birojs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17065 prasībām. Akreditētās institūcijas numurs S1-256.

Mūsu kompetence ir apstiprināta Eiropas Komisijā, ko apliecina notifikācija Nr. 1409

TUV NORD Baltik sertifikāti un slēdzieni tiek atzīti visās Eiropas Savienības valstīs un citās pasaules valstīs.

Atbilstības novērtēšanas rezultāts ir atbilstības sertifikāts un tiesības marķēt produkciju ar CE zīmi, kas apliecina produkcijas atbilstību drošības prasībām, kā arī veicina produkcijas apriti gan Eiropas Savienībā, gan citās pasaules valstīs.

Sertifikācijas birojs veic naftas produktu un dabasgāzes maģistrālo cauruļvadu un citu objektu būvprojektu ekspertīzi un būvniecības kvalitātes kontroli saskaņā ar starptautiskām normām.

 

 

Kontaktinformācija

TUV NORD Baltik


Sāremas iela 3
Rīga, LV-1005, Latvija

+371 67370391
Fax: +371 67820303

info@tuv-nord.lv

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details