MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Sertifikācija
  3. Produkcijas sertifikācija un CE marķējums
  4. Spiedieniekārtas un to kompleksi

Sertifikācija

Tehnisko ekspertu SIA "TUV NORD Baltik" atbilstoši 07.06.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 348 "Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi",  ES Direktīvai 2014/68/ES sertificē šādas spiedieniekārtas un to kompleksus:

 

 • spiedtvertnes 
 • kriogēno gāzu uzglabāšanas tvertnes 
 • siltummaiņus 
 • resīverus 
 • tehnoloģiskos cauruļvadus 
 • katliekārtas 
 • gāzu uzpildes stacijas.

Ar Eiropas Komisijas lēmumu TUV NORD Baltik ir apstiprināta kā notificēta institūcija ar numuru 1409, kas ir tiesīga izsniegt atbilstības apliecinājumus CE marķējumam sekojošiem moduļiem:

 • iekšējā izgatavošanas pārbaude un galīgā novērtējuma uzraudzība (Modulis A2)
 • tipa pārbaude (Modulis B)
 • projekta pārbaude (Modulis B)
 • tipa atbilstības noteikšana (Modulis C2)
 • spiedieniekārtas verifikācija (Modulis F)
 • spiedieniekārtas eksemplāra verifikācija (Modulis G). 

Kontaktinformācija

Viktors Perminevs


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
+371 67 37 03 91

+371 29 404 215
Fax: +371 67 82 03 03

viktors.perminevs@tuv-nord.lv

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details