Spiedieniekārtas un to kompleksi

Sertifikācija

Tehnisko ekspertu SIA "TUV NORD Baltik" atbilstoši 07.06.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 348 "Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi",  ES Direktīvai 2014/68/ES sertificē šādas spiedieniekārtas un to kompleksus:

 

 • spiedtvertnes 
 • kriogēno gāzu uzglabāšanas tvertnes 
 • siltummaiņus 
 • resīverus 
 • tehnoloģiskos cauruļvadus 
 • katliekārtas 
 • gāzu uzpildes stacijas.

Ar Eiropas Komisijas lēmumu TUV NORD Baltik ir apstiprināta kā notificēta institūcija ar numuru 1409, kas ir tiesīga izsniegt atbilstības apliecinājumus CE marķējumam sekojošiem moduļiem:

 • iekšējā izgatavošanas pārbaude un galīgā novērtējuma uzraudzība (Modulis A2)
 • tipa pārbaude (Modulis B)
 • projekta pārbaude (Modulis B)
 • tipa atbilstības noteikšana (Modulis C2)
 • spiedieniekārtas verifikācija (Modulis F)
 • spiedieniekārtas eksemplāra verifikācija (Modulis G). 

Kontaktinformācija

Viktors Perminevs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
+371 67 37 03 91

Tel.: +371 29 404 215
Fax: +371 67 82 03 03
viktors.perminevs@tuv-nord.lv