Rezervuāri

Sertifikācija

Atbilstoši 25.04.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību" sertificējam:

 • rūpnieciski izgatavotus rezervuārus, t.sk. veicam:
  • rezervuāra tipa pārbaudi 
  • rezervuāra projekta pārbaudi 
  • rezervuāra verifikāciju 
  • rezervuāra eksemplāra pārbaudi 
 • būvlaukumā izbūvējamus rezervuārus, t.sk. veicam: 
  • būvprojekta ekspertīzi 
  • būvniecības uzraudzību un atbilstības novērtēšanu. 

Kontaktinformācija

Viktors Perminevs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
+371 67 37 03 91

Tel.: +371 29 404 215
Fax: +371 67 82 03 03
viktors.perminevs@tuv-nord.lv