MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Sertifikācija
  3. Produkcijas sertifikācija un CE marķējums
  4. Rezervuāri

Sertifikācija

Atbilstoši 25.04.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību" sertificējam:

 • rūpnieciski izgatavotus rezervuārus, t.sk. veicam:
  • rezervuāra tipa pārbaudi 
  • rezervuāra projekta pārbaudi 
  • rezervuāra verifikāciju 
  • rezervuāra eksemplāra pārbaudi 
 • būvlaukumā izbūvējamus rezervuārus, t.sk. veicam: 
  • būvprojekta ekspertīzi 
  • būvniecības uzraudzību un atbilstības novērtēšanu. 

Kontaktinformācija

Viktors Perminevs


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
+371 67 37 03 91

+371 29 404 215
Fax: +371 67 82 03 03

viktors.perminevs@tuv-nord.lv

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details