Mašīnas un mehānismi

Sertifikācija

Direktīva 2006/42/ЕK attiecībā uz mašīnām un mehānismiem (angļu val. – Machinery Directive – MD) attiecas uz dažādu veidu mašīnu iekārtām.

TUV NORD Baltik piedāvā ražotājam: 

  • pārbaudīt iekārtu tehnisko dokumentāciju 
  • pārbaudīt iekārtu komponentus 
  • novērtēt visu drošības prasību izpildi atbilstoši visiem piemērojamiem harmonizētajiem standartiem 
  • iekārtu testēšanu 
  • atzinuma sastādīšanu par produkcijas atbilstību Direktīvas 2006/42/ЕK prasībām. 

Kontaktinformācija

Aleksandrs Matvejevs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 67 370 394

Tel.: +371 26 417 169
Fax: +371-67820303
aleksandrs.matvejevs@tuv-nord.lv