MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Sertifikācija
  3. Produkcijas sertifikācija un CE marķējums
  4. Mašīnas un mehānismi

Sertifikācija

Direktīva 2006/42/ЕK attiecībā uz mašīnām un mehānismiem (angļu val. – Machinery Directive – MD) attiecas uz dažādu veidu mašīnu iekārtām.

TUV NORD Baltik piedāvā ražotājam: 

 • pārbaudīt iekārtu tehnisko dokumentāciju 
 • pārbaudīt iekārtu komponentus 
 • novērtēt visu drošības prasību izpildi atbilstoši visiem piemērojamiem harmonizētajiem standartiem 
 • iekārtu testēšanu 
 • atzinuma sastādīšanu par produkcijas atbilstību Direktīvas 2006/42/ЕK prasībām. 

Kontaktinformācija

Aleksandrs Matvejevs


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 67 370 394

+371 26 417 169
Fax: +371-67820303

aleksandrs.matvejevs@tuv-nord.lv

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details