Lifti

Sertifikācija

Atbilstoši 05.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 206 "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanas noteikumi",  un ES Direktīvai 2014/33/ES „Lifti” sertificējam liftus.

Lifti tiek sertificēti pēc sekojošiem moduļiem:

• modulis B: lifta tipa pārbaude

• modulis G: lifta eksemplāra verifikācija.

Ar Eiropas Komisijas lēmumu TUV NORD Baltik ir apstiprināta kā notificēta institūcija ar numuru 1409, kas ir tiesīga izsniegt atbilstības apliecinājumus CE marķējumam.

Kontaktinformācija

Viktors Perminevs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
+371 67 37 03 91

Tel.: +371 29 404 215
Fax: +371 67 82 03 03
viktors.perminevs@tuv-nord.lv