MENU
    1. Pakalpojumi
    2. Sertifikācija
    3. Produkcijas sertifikācija un CE marķējums
    4. Lifti

Sertifikācija

Atbilstoši 05.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 206 "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanas noteikumi",  un ES Direktīvai 2014/33/ES „Lifti” sertificējam liftus.

Lifti tiek sertificēti pēc sekojošiem moduļiem:

• modulis B: lifta tipa pārbaude

• modulis G: lifta eksemplāra verifikācija.

Ar Eiropas Komisijas lēmumu TUV NORD Baltik ir apstiprināta kā notificēta institūcija ar numuru 1409, kas ir tiesīga izsniegt atbilstības apliecinājumus CE marķējumam.

Kontaktinformācija

Viktors Perminevs


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
+371 67 37 03 91

+371 29 404 215
Fax: +371 67 82 03 03

viktors.perminevs@tuv-nord.lv

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details