MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Sertifikācija
  3. Produkcijas sertifikācija un CE marķējums
  4. Lifti

Sertifikācija

Atbilstoši 05.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 206 "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanas noteikumi",  un ES Direktīvai 2014/33/ES „Lifti” sertificējam liftus.

Lifti tiek sertificēti pēc sekojošiem moduļiem:

• modulis B: lifta tipa pārbaude

• modulis G: lifta eksemplāra verifikācija.

Ar Eiropas Komisijas lēmumu TUV NORD Baltik ir apstiprināta kā notificēta institūcija ar numuru 1409, kas ir tiesīga izsniegt atbilstības apliecinājumus CE marķējumam.

Kontaktinformācija

Veronika Baļicka


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67375665

+ 371-29714656
Fax: +371-67820303

veronika.balicka@tuv-nord.lv

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.