MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Sertifikācija
  3. Produkcijas sertifikācija un CE marķējums
  4. Elektriskās un elektroniskās iekārtas

Sertifikācija

Atbilstoši 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 208 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi" un ES Direktīvai 2014/30/ES "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi"  sertificējam elektriskās un elektroniskās iekārtas.

Ar Eiropas Komisijas lēmumu TUV NORD Baltik ir apstiprināta kā notificēta institūcija ar numuru 1409

Kontaktinformācija

Aleksandrs Matvejevs


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 67 370 394

+371 26 417 169
Fax: +371-67820303

aleksandrs.matvejevs@tuv-nord.lv

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.