MENU
    1. Pakalpojumi
    2. Sertifikācija
    3. Produkcijas sertifikācija un CE marķējums
    4. Elektriskās un elektroniskās iekārtas

Sertifikācija

Atbilstoši 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 208 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi" un ES Direktīvai 2014/30/ES "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi"  sertificējam elektriskās un elektroniskās iekārtas.

Ar Eiropas Komisijas lēmumu TUV NORD Baltik ir apstiprināta kā notificēta institūcija ar numuru 1409

Kontaktinformācija

Aleksandrs Matvejevs


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 67 370 394

+371 26 417 169
Fax: +371-67820303

aleksandrs.matvejevs@tuv-nord.lv

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details