Elektriskās un elektroniskās iekārtas

Do you have any questions or comments? Contact us!
Sertifikācijas birojs +371 67 370 391

Sertifikācija

Atbilstoši 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 208 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi" un ES Direktīvai 2014/30/ES "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi"  sertificējam elektriskās un elektroniskās iekārtas.

Ar Eiropas Komisijas lēmumu TUV NORD Baltik ir apstiprināta kā notificēta institūcija ar numuru 1409

Kontaktinformācija

Aleksandrs Matvejevs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 67 370 394