Elektriskās un elektroniskās iekārtas

Sertifikācija

Atbilstoši 12.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 208 "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi" un ES Direktīvai 2014/30/ES "Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi"  sertificējam elektriskās un elektroniskās iekārtas.

Ar Eiropas Komisijas lēmumu TUV NORD Baltik ir apstiprināta kā notificēta institūcija ar numuru 1409

Kontaktinformācija

Aleksandrs Matvejevs
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 24990980

Tel.: +371 26 417 169
aleksandrs.matvejevs@tuv-nord.lv