MENU

NDT speciālistu sertifikācija

NDT speciālistu apmācība un sertifikācija tiek veikta sadarbībā ar Vācijā akreditētu (DAkkS) personāla sertificēšanas institūciju НУЦ «Качество» saskaņā ar standarta EN ISO 9712 prasībām nesagraujošās testēšanas sfērā (NDT):

  1. Vizuālā metode (VT - Visual Testing);
  2. Magnētisko daļiņu metode (MT - Magnetic particle Testing);
  3. Kapilārā metode – penetrācijas metode (PT- PentrationTesting);
  4. Ultraskaņas metode (UT - Ultrasound Testing;
  5. Radiogrāfijas metode (RT - Radiographic Testing);
  6. Noplūdes testēšana (LT - Leakage Testing)
  7. Virpuļstrāvas metode (ET - Eddy Current Testing).

Ņemot vērā COVID-19 izplatību, teorētiskas apmācības tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot tālmācības sistēmas portālu.

Papildus attālinātajām apmācībām tiks rīkoti arī vebināri, kur klausītāji var uzdot savus jautājumus un saņemt pieredzējušo pasniedzēju padomus, kā arī tiek nodrošināta iespēja forumā sazināties ar specialistiem.

Praktiskās apmācības un eksāmeni notiek TUV Nord Baltik  birojā.

Apmācību kurss  izstrādāts, pamatojoties uz starptautiskā dokumenta ISO / TR 25107: 2006 "Nesagraujošā testēšana - mācību programmu nesagraujošās testēšanas vadlīnijas" prasībām.

Pēc apmācību pabeigšanas un sekmīgas eksāmena nokārtošanas klausītājs tiek sertificēts.

Mācību valoda: krievu vai angļu valoda.

APMĀCĪBAS PROGRAMMAS SASKAŅĀ AR ISO 9712. SĪKĀK PAR PROGRAMMĀM:

Mācību centrs

Apmācības būvniekiem

Apmācības būvniekiem
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija

+371 22318572
Fax : +371 67820303

apmacibas@tuv-nord.lv